FANDOM


„Stanowimy efekt eksperymentu, którego celem było stworzenie nadświadomości zwanej "Świadomość-Z". Świadomości siedmiu ochotników zostały połączone w trakcie eksperymentu, który doprowadził do powstania nadświadomości, czyli nas. Natychmiast podporządkowaliśmy sobie tych, którzy przeprowadzali eksperyment i przydzieliliśmy im zadania do wykonania. Zgodnie z naszymi obliczeniami Ziemia otoczona jest specjalnym polem informacyjnym - tak zwaną noosferą. W jej skład wchodzą wszyscy mieszkańcy planety obdarzeni zdolnościami poznawczymi. Naszym podstawowym zamysłem było wprowadzenie w noosferze drobnych zmian, które pozwoliłyby nam wyeliminować gniew, okrucieństwo, chciwość i wszelkie inne negatywne czynniki obecne na planecie. Jednostki nie są w stanie wpłynąć na noosferę, lecz Świadomość-Z owszem. Niestety, popełniliśmy błąd i nasza ingerencja stworzyła Zonę, którą przez cały czas staramy się okiełznać.”

Świadomość-Z (Świadomość Zbiorowa, ang. Common Consciousness, rus. О-Сознание) to grupa naukowców odpowiadająca za pojawienie się Zony.

Historia Edytuj

Świadomość-Z rozpoczęła działalność się w strefie w Czarnobylu jeszcze przed powstaniem Zony, kiedy rozpoczęły się badania Noosfery, wówczas powstały zalążki projektu Nadświadomość. Niezamieszkały teren i potężne źródło energii (działająca elektrownia jądrowa w Czarnobylu) pozwalały potajemnie przeprowadzać tajne eksperymenty na dużą skalę. Naukowcy tej organizacji zbudowali sieć laboratoriów "X" w strefie .

Krótko po tym jak Związek Radziecki upadł, część laboratoriów została zamknięta z powodu utraty finansowania oraz zwierzchnictwa, a przeprowadzane w nich badania naukowe zostały zaniechane. Wtedy też Projekt Świadomość-Z uzyskał pełną kontrolę nad ośrodkami badawczymi, które nie zostały zamknięte, co umożliwiło rozszerzenie zakresu badań i kontynuowanie działalności. Za wszystkim stała tajna organizacja naukowa zwana Grupą, dysponująca wystarczająco dużymi środkami finansowymi oraz zapleczem naukowym, aby móc autonomicznie prowadzić badania.

Najwyraźniej we wszystkich laboratoriach przeprowadzono różne eksperymenty na ludziach i zwierzętach. Według oficjalnej wersji mutanty istniejące w strefie są wynikiem tych doświadczeń, w oryginalnej trylogii zostało to udokumentowane, choć w dosyć niejasny i zaowalowany sposób. Podziemne laboratorium X18 było głównym ośrodkiem badania mutantów o niezwykłych zdolnościach, tam na zmutowanych osobników oddziaływano promieniowaniem psionicznym. W niektórych pomieszczeniach można znaleźć urządzenia generujące promieniowanie oraz ogniwa zasilające. Celem badań laboratoriów były mutacje genetyczne i eksperymenty na genach, aby stworzyć mutanty o niezwykłych cechach fizycznych. Po stworzeniu emitera Kajmanowa w X-16, laboratoria rozpoczęły eksperymenty z noosferą, ostatecznie tworząc Zonę, po czym w X-18 miał miejsce incydent, a wielu jej pracowników, w tym Kalugin  zmarło, a niektóre eksperymentalne okazy mutantów uwolniły się. To uzasadnia 'sztuczny' wyglądu mutantów, które wyglądają jakby powstały na drodze eksperymentów naukowych, a nie w sposób naturalny.

Głównym zadaniem Świadomości-Z było sprawdzenie hipotezy o istnieniu Noosfery - skorupy informacyjnej Ziemi. Przeprowadzone eksperymenty dały niesamowite rezultaty, potwierdzając dwukierunkową komunikację Noosfery ze wszystkimi żywymi organizmami planety poprzez tak zwane Pole Psioniczne. Pracownicy Grupy zdecydowali się połączyć bezpośrednio z Noosferą, łącząc swoje umysły w jednym kompleksie w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Jednak 12 kwietnia 2006 , eksperyment wymknął się spod kontroli i na skutek eksplozji energii pojawiła się Zona. Świadomość-Z próbowała naprawić błąd (przynajmniej tak powiedział Hologram do Striełoka), krótko potem stworzono Mózgzowęglacz, aby nikt niepowołany nie zdemaskował eksperymentu. Następnie utworzono frakcję Monolit, wcześniej kontaktując się z jej liderem, na potrzeby czego powstał ogromny kryształ, przeniesiony później do Sarkofagu. Wiadomo również, że niektórzy z naukowców odeszli się od Świadomości-Z i założyli grupę Czyste Niebo, badające wyniki wystąpienia Strefy.

W 2011 roku Czyste Niebo wraz z Najemnikiem Szramą przedostało się w pobliże elektrowni ścigając Naznaczonego, który był w stanie przetrwać emisje dzięki ochronie psionicznej. Po długiej walce Szramie udało się uszkodzić moduł ochronny, a wówczas najprawdopodobniej Świadomość-Z postanowiła uwolnić emisję, co zneutralizowało wszystkich walczących, wtedy tez Striełok został przeprogramowany w taki sposób, aby wykonywać polecenia naukowców z Grupy.

W 2012 roku, Striełok był w stanie rozwikłać tajemnicę Czarnobyla, instalacji Psi oraz Monolitu, przeniknął do centralnego laboratorium Świadomości-Z, zabijając naukowców oraz żołnierzy. Jego działania miały niespodziewany skutek, Świadomość-Z straciła kontrolę nad niektórymi jednostkami Monolitu, czego skutkiem byli pojawiający się "byli" członkowie Monolitu, jak Włóczęga.

Charakterystyka CharakterystykaEdytuj

Świadomość-Z jest bezpośrednio odpowiedzialna za stworzenie i rozrastanie się Zony oraz potężne emisje, które w się w niej pojawiają. Projekt chronią oddziały frakcji Monolit, złożone ze stalkerów zaprogramowanych przez tę organizację, tak aby stali się przydatnymi narzędziami oraz mutanty, które również są pod kontrolą tej jednostki naukowej.

Eksperymenty Świadomość-Z zajmowała się badaniami na szeroką skalę, wiele z projektów, które stworzyli stała się integralną częścią Zony.

 • Mutanty - zmutowany zwierzęta, badania w tym zakresie prowadzono chociażby w X-18.
 • Zona - Powstała na skutek nieudanego eksperymentu z Zoną.
 • Noosfera - Główny punkt badawczy Grupy i Świadomości-Z.
 • Promieniowanie PSI - Efekt prac nad promieniowaniem.
 • Frakcja Monolitu - Ugrupowanie broniące Zonę i cały projekt przed stalkerami.
 • Karabin Gaussa - Eksperymentalna broń energetyczna, opracowana w X-8.
 • Mózgozwęglacz - Gigantyczny emiter zdolny zneutralizować każdego w zasięgu, uniemożliwiał przejście do centrum Zony. Z czasem wyłączony przez Naznaczonego.
 • Emiter Kajmanowa - Niezbędny komponent Mózgozwęglacza, umożliwiał badanie i wykorzystywanie promieniowania psionicznego.
 • Nadświadomość - Główny cel działań Świadomości-Z.
 • Agenci Świadomości-Z - Stalkerzy zaprogramowani w taki sposób, aby działać na rozkaz organizacji, nieświadomie oraz bez żadnych sprzeciwów.

Znani członkowie Edytuj

 • Lebiediew - Jedna z osób nadzorujących Laboratorium X-8 oraz Projekt nr. 62. Po utworzeniu się Zony, Lebiediew, wraz z grupą innych naukowców, oderwał się od Świadomości-Z i utworzył własną, niezależną organizację, nazywaną Czyste Niebo. W roku 2011 grupa ta próbowała powstrzymań Naznaczonego przed wejściem do elektrowni atomowej, w obawie, że wywoła to kolejne super-potężne emisje. W końcowej fazie bitwy, Striełok został pozbawiony ochrony przeciwpsionicznej i emisja zneutralizowała zarówno jego jak i całe Czyste Niebo. Dalsze losy poszczególnych członków tej frakcji są nieznane.
 • E. F. Kałancza - Wraz z Lebiediewem przebywał w Świadomości-Z, a następnie w "Czystym niebie", zajmując się badaniami pól magnetycznych i modulacji PSI. Dotarł do elektrowni jądrowej w Czarnobylu podczas pościgu za Naznaczonym, gdzie został prawdopodobnie zabity przez emisję.
 • Piotr Ilyitch Kalugin - Kierownik Laboratorium X18, w którym przeprowadzono badania i eksperymenty dotyczące mutacji i napromieniowania psychicznego osób poddawanych eksperymentom naukowym. Zabity w laboratorium, krótko po incydencie, który utworzył Strefę, został prawdopodobnie zabity przez ofiary eksperymentów, które sam wcześniej przeprowadzał.
 • Peter Strizh Danilovich - Kierownik Instytutu Badawczego w Agropromie i laboratorium w ramach instytutu naukowo-badawczego. Był zaangażowany w sfabrykowanie wysłanych dokumentów i raportów, obejmujących rzeczywiste działania i eksperymenty prowadzonych w Świadomości-C. Zapewnił także dostawę wielu materiałów i sprzętu potrzebnego do badań. Najprawdopodobniej został przyjęty do Grupy.
 • Przedstawiciel Świadomości-Z - Jest to hologram, który ukazał się Naznaczonemu w elektrowni atomowej. Odpowiedział on na wszystkie pytania, które nurtowały Striełoka, zaoferował także Striełokowi dołączeniu do Grupy i (ponowne) wzięcie udziału w projekcie Świadomość-Z.
 • V. I. Susłow - Pracował wspólnie z Lebiediewem i Kalanchą, ale profil jego pracy jest nieznany. Być może był asystent laboratoryjny, asystent któregoś z kierowników lub był odpowiedzialny za handel i wymianę materiałów między frakcją a zewnętrznymi podmiotami spoza strefy. W przeciwieństwie do Lebiediewa, w działalność badawczą w Czystego Nieba nie był zaangażowany.
 • Kardan - Były pracownik fabryki Jupiter, pracował min. nad Karabinem Gaussa. Po powstaniu zamknięciu projektu stał się wolnym stalkerem i dołączył od grupy Brodacza w Skadowsku. To prawdopodobnie najlepszy technik w Zonie.

Zakończenie projektu Edytuj

„Zona się rozrasta. Próbujemy ograniczyć jej ekspansję, ale ludzkość najwyraźniej za punkt honoru postawiła sobie utrudnianie naszej pracy. Nie mamy nieograniczonych surowców, a ciała podłączone do "Świadomości-Z" w końcu umierają. Jeśli do nas dołączysz, powstrzymamy rozrost Zony. W przeciwnym razie nie możemy przewidzieć wiarygodnego biegu wydarzeń.”
— Hologram Świadomości-Z do Striełoka
W roku 2011 legendarny Stalker imieniem Striełok wraz ze swoją grupą znalazł sposób na przedarcie się do Centrum Zony i eksplorację Elektrowni Atomowej oraz jej Sarkofagu, gdzie odnalazł siedzibę Świadomości-Z. Nie mógł się dostać jednak do środka gdyż drzwi były zamknięte zamkiem magnetycznym, ponad to jego grupa była w stanie ciągłego zagrożenia ze strony Monolitu oraz wysokiego promieniowania, również sam lider grupy był poważnie ranny. Po ewakuacji i powrocie na obrzeża Zony grupa uległa rozpadowi z uwagi na śmierć dwóch kluczowych członków ekipy Striełoka - Kła oraz Ducha.

Lider grupy postanowił wtedy samotnie powrócić do Sarkofagu i przekonać się co kryją za sobą tajemnicze drzwi, których nie mógł otworzyć. Podjął więc wyzwanie udania się do centrum Zony raz jeszcze. Jego ingerencja wywołała potężne emisje, które pustoszyły Zonę, przez co stał się on obiektem ataku ze strony frakcji Czyste Niebo oraz Najemnika Szramy, którzy próbowali go powstrzymać za wszelką cenę przed ponownym dostaniem się do centrum. Ostatecznie ostatnia emisja unicestwiła Czyste Niebo, zneutralizowała Najemnika Szramę oraz spowodowała amnezję u Striełoka, który został pojmany i włączony do projektu Świadomość-Z.

Na skutek błędu w programowaniu umysł Striełoka otrzymał on zadanie zniszczenia samego siebie, czego uczynić nie mógł, gdyż z powodu amnezji nie pamiętał kim jest. Po wypadku, któremu uległ bohater rozpoczął on próby dowiedzenia się o co chodzi w całej tej historii. W taki sposób podróżując przez całą Zonę i kontaktując się z najważniejszymi Stalkerami dotarł on ponownie do Elektrowni Atomowej. Uzbrojony w elektroniczny dekoder oraz ochronę przeciwpsioniczną udał się do Elektrowni Atomowej kolejny raz, tym razem dostając się do Sterowni Monolitu oraz siedziby głównej projektu Świadomość-Z. Tam, po rozmowie z naukowcami i poznaniu całej prawdy o sobie oraz Zonie i całym projekcie, postanowił zniszczyć ochotników podłączonych do Nadświadomości czym zakończył istnienie projektu.

Doprowadziło to jednak do negatywnych następstw w Zonie, emisje od tamtej pory stały się znacznie potężniejsze, sama Zona było duża bardziej niestabilna i niebezpieczna. Jest o tym wzmianka w S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci.

Ciekawostki Ciekawostki Edytuj

 • Po zniszczeniu instalacji Świadomości-Z przez Naznaczonego, wielu żołnierzy Monolitu traci połączenie z centralą i odzyskują kontrolę nad sobą. Jednym z przykładów może być Włóczęga i jego ludzie.
 • W S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla można zniszczyć hologram w sterowni i przeszukać jego zwłoki. Co ciekawe, hologram w swoich statystykach jest przedstawiony jako Samotnik.
 • W ZP w laboratorium X-8 znajduje się dokument, w którym napisano, że Lebiediew, Susłow i Kalancha są przedstawicielami Świadomości-Z, a zatem mają powody do zabicia Striełoka. Przedstawiciel tej grupy powiedział, że nie chcą, aby ktokolwiek znał ich sekret.
 • Istnieją teorie, że Świadomość-Z mogła stać za katastrofą w Czarnobylu, jest ona jednak nie prawdziwa.[1]
 • Przedstawiciel Świadomości-Z w S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla stwierdza, że ludzie w kapsułach projektu Nadświadomości są ochotnikami, nie jest jednak możliwe ustalenie czy faktycznie sami, dobrowolnie zgłosili się do projektu, czy też zostali zmuszeni, a określenie ich mianem ochotników ma charakter czysto ironiczny.

Literatura Literatura Edytuj

 • W książce Prawa Najemnika jednym z głównych twórców Świadomości-Z jest Lebiediew.
 • W książce Serce Zony Striełok nie zniszczył wszystkich kapsuł z członkami Nadświadomości. Całkiem spora ich ilość znajdowała się też poza Zoną.

PrzypisyEdytuj

 1. S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla, Hologram Świadomości-ZNie, nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Większość z nas wtedy dopiero zaczynała przygodę z nauką. Zonę Czarnobylską wykorzystano jako obszar do testów dopiero w 1989.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.