FANDOM


„Artefakty - to jest podstawa. Wszelkie cudaczne zabawki, które pochodzą z Zony, warte są fortunę w Wielkiej Krainie. Artefakty mają wyższą cenę niż złoto, diamenty, a nawet czysty pluton. Czemu? Bo żadna biżuteria na świecie nie da ci nadludzkich mocy, które kryją się w artefaktach. Wyobraź sobie: wieszasz sobie na pasie taką duperelkę, dzięki której kule śmigają wokół, ale żadna cię nie trafia! Co jeszcze? Różne kawałki możesz znaleźć nawet tutaj. Ale po te cenniejsze fanty będziesz musiał zbliżyć się do centrum.”
Artefakty są to przedmioty, których właściwości zostały w dużym stopniu zmodyfikowane przez oddziaływanie Zony, pojawiają się one w niemal wszystkich jej zakątkach. 

HistoriaEdytuj

Artefakty pojawiły się po powstaniu Zony i anomalii, formowały się one dzięki wpływowi anomali na otoczenie. Pierwsi Stalkerzy, którzy byli w Zonie po jej pojawieniu się, znajdowali owe niezwykłe rzeczy i szybko dostrzegali ich nietypowe działanie. Z czasem nazwano je Artefaktami, z uwagi na ich specyfikę oraz tajemniczą naturę. Kiedy do Zony przybyli także handlarze oraz naukowcy, przedmioty te okazały się być niezwykle wartościowe, można było zarobić ogromne pieniądze na sprzedawaniu artefaktów, co poskutkowało euforią ludzi w Zonie, którzy zaczęli na masową skalę szukać artefaktów, by móc je później sprzedać. Z biegiem czasu pojawiały się coraz to nowe artefakty, jedne były znajdowane częściej, inne bardzo rzadko, a stalkerzy zaczęli nadawać im określone nazwy. Z czasem wartość artefaktów malała, wraz ze zwiększającą się ilością osób, które je przynosiły. Ostatecznie artefakty były wykorzystywane na wiele sposobów, jedne przeznaczano na sprzedaż, inne integrowano do kombinezonoów, co polepszało ich atrybuty ochronne, jeszcze inne były używane do modyfikacji broni i sprzętu. Koniec końców artefakty były sprzedawane nawet w świecie zewnętrznym.

CharakterystykaEdytuj

Każdy z powstałych artefaktow różni się od siebie budową oraz sposobem oddziaływnaia, czynniki ten mogą się zmieniać z biegiem czasu, pod wpływem Zony i czynników środowiskowych, które w niej występują. Jedne artefakty mają twardą budowę, inne są miękkie i miłe w dotyku, każdy z artefaktów ma swój kształt, niektóre emitują światło, inne potrafią lewitować nad ziemią i podskakiwać, gdy ktoś się do nich zbliży. Charakterystyka poszczególnych artefaktów jest zależna od anomalii, w kórych powstały. Anomalie termiczne formują artefakty o lekko spalonej powierzchni, najczęściej koloru ciemno-czerwonego, czarnego i brązowego. Anomalie elektryczne z kolei wytwarzają artefakty, które z reguły mają niebieski kolor. Doświadczony Stalker bez poroblemu rozpozna większość artefaktów patrząc jedynie na ich wygląd. Artefakty mają pewną wartość naukową, szczególnie te rzadko spotykane, dzięki czemu naukowcy w Zonie mogą zapłacić duże pieniądze za każdy przyniesiony przedmiot. 

Powstawanie artefaktówEdytuj

Artefakty formują się w anomaliach, które oddziałują na otoczenie. Artefakt może powstać z fragmentów gleby, drzew lub zwyczajnych przedmiotów, które w anomaliach łączą się ze sobą, tworząc jednolite struktury. W zależności od warunków w kórych powstały artefakty oraz materiałów, z których zostały stworzone, przedmioty te nabywają wyjątkowych właściwości, które mogą w pozytywny lub negatywny sposób wpływać na człowieka. W Zonie występują dziesiątki artefaktów, tworzony w anomaliach każdego typu, dzięki czemu róznią się one wyglądem oraz oddziaływaniem. Do najrzadszej grupy artefaktów należa te jeszcze nie w pełni uformowane, które powstały po nadaniu zwykłym przedmiotom nietypowych właściwości przez Zonę, przykładami mogą być Przemienione Koło czy Przerobiony Izolator.

Działanie artefaktówEdytuj

Każdy artefakt ma specyficzne właściwości, które powodują, że ma on określony wpływ na ludzi i otoczenie. Niektóre artefaky wpływają pozytywnie na organizm, inne mają niekorzystny wpływ. Większość artefaktów ma bezpośredni wpływ na ciało człowieka, np. poprawiając krzepnięcie krwi, wspomagając procesy metaboliczne lub wzmacniając układ nerwowy. Mogą one także emitować promieniowanie lub osłabiać organizm na wiele sposobów. W zależności od oddziaływania danego artefaktu, można podjąć decyzję o jego sprzedaży lub zatrzymaniu przedmiotu. Duża część artefaktów posiada ma zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na organizm, wówczas trzeba się zastanowić czy warto osłabić jeden aspekt funkcjonowania aby wzmocnić drugi.

ZagrożeniaEdytuj

Ze zbieraniem artefaktów wiążą się pewne negatywne konsekwencje, na które każdy stalker musi zwrócić uwagę. Większość artefaktów w Zonie emituje promieniowanie radioaktywne, które może być bardzo szkoliwe dla zdrowia. Niekiedy artefakty potrafią generować tak silne promieniowanie, że może ono przejść przez kombinezon ochronny i wywołać chorobę popromienną. W takiej sytuacji warto nosić jednocześnie kilka artefaktów, w szczególności takich, które pochłaniają cząsteczki radioaktywne. Co ciekawe, umieszczenie radioaktywnych artefaktów w ekwipunku, nie daje żadnych negatywnych konsekwencji, gdyż będąc w plecaku nie mają styczności z ciałem. Radioaktywne artefakty są niebezpieczne dopiero w pojemniku na artefakty, czyli przy pasku, ponieważ są wystarczająco blisko ciała żeby móc je napromieniować.

Różnice i zmiany w serii S.T.A.L.K.E.R.Edytuj

Metody znajdowania artefaktów, ich wygląd oraz właściwości różnią się nieco w poszczególnych częściach serii. Dotyczy to znacznej części artefaktów. W Cieniu Czarnobyla, artefakty można znaleźć w schowkach oraz na otwartym terenie, a także w pobliżu anomalii. W Czystym Niebie natomiast artefakty pojawiają się centralnie w anomaliach i schowkach, potrzebny jest również specjalny detektor, który pozwoli namierzyć znaleziska. Jest to przykład w jaki sposób potężne emisje w Zonie mogą zmieniać jej strukturę. W czasie pomiędzy obiema częściami serii miały miejsce dwie niezwykle potężne emisje, które zupełnie odmieniły Zonę, porównać je można jedynie z pierwszą największą emisją, która spowodowała pojawienie się Zony i jej powiększenie się. To od czasu tych emisji artefakty zaczęły pojawiać się na otwartym terenie, a nie bezpośrednio w anomaliach. Te same emisje wywołały także zmiany w niektórych artefaktach, które zmieniły swój wygląd, strukturę i właściwości, jak Kotlet czy Meduza. Inne artefakty, jak Muszla czy Mika zaczęły się pojawiać tylko do pewnego momentu, później już nie występowały, pojawiły się także wcześniej niespotykane artefakty, jak Serce Oazy czy Przemienione Koło.

Artefakty w S.T.A.L.K.E.R.: Cień CzarnobylaEdytuj

Bateria

Bateria

Bateria jest to artefakt pochodzący z anomalii elektrycznych, choć wszystkie procesy zachodzące podczas formowania się tego artefaktu wciąż pozostają tajemnicą. W Zonie artefakt ten występuje w dwóch postaciach, różniących się kolorami, a także nieco kształtem. Jest to dosyć pożądany artefakt wśród handlarzy oraz stalkerów, dlatego też można za niego uzyskać niezłą cenę. 
Blask Księżyca ZP

Blask Księżyca

Artefakt ten powstaje w anomalii Elektro, a jego właściwości są typowe dla artefaktów powstających w anomaliach elektrycznych. Proces powstawania artefaktu rozpoczyna się kiedy na anomalię elektryczną zadziałają czynniki termiczne. Blask Księżyca zawdzięcza swoją nazwę światłu, które emituje, dzięki czemu jest dobrze widoczny także w nocy, to rzadko spotykany artefakt, dlatego też jego cena jest dosyć wysoka. 
Błona

Błona

Artefakt  ten jest jednym z najrzadziej występujących w Zonie. Większość stalkerów oraz naukowców nigdy nie miała z nim do czynienia, co powoduje, że niektórzy w ogólnie wątpią w istnienie Błony. Artefakt ten powstaje w anomaliach chemicznych o nazwie Winda, które zostały wcięte z gry. Błona wytwarza żrące składniki chemiczne, ale nie jest szkodliwa dla posiadacza. Artefakt ma sporą wartość, ale niewiele jest na niego zleceń, głównie z powodu nieświadomości istnienia tego artefaktu.
Błysk

Błysk

Błysk to artefakt powstający w anomalii Elektro, formuje się on kiedy ta anomalia elektryczna zostaje poddana wpływom termicznym. Artefakt ten jest stosunkowo drogi i nie występuje zbyt często, cieszy się zainteresowaniem naukowców oraz handlarzy, z biegiem czasu, pod wpływem Zony, zmieniał on swoje właściwości, zawsze powodując zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. 
Grawi ĆCz

Grawi

Jest to artefakt powstający w anomalii Wir, stosunkowo rzadko spotykany i cenny artefakt. Grawi zmieniał się z czasem poprzez wpływ Zony, zmieniając swoje właściwości oraz wygląd, z czasem artefakt ten stawał się coraz droższy i coraz trudniejszy do znalezienia. Artefaktem tym zainteresowani są zarówno naukowcy jak i handlarze, najlepiej szukać go w pobliżu anomalii grawitacyjnych, szczególnie w miejscach dużego ich nagromadzenia.
Gwiazda Wieczorna ĆCz

Gwiazda Wieczorna

Artefakt ten formuje się w anomalii Trampolina i ma cechy nietypowe dla artefaktów powstałych w anomaliach grawitacyjnych, choć ulegały one pewnym zmianom pod wpływem Zony. Artefakt emanuje jasnym światłem, które pozwoli dostrzec go nawet z dalszych odległości, sprawdza się to szczególnie w nocy, dlatego też stalkerzy nadali mu taką nazwę. Gwiazda Wieczorna to bardzo popularny artefakt w Zonie, poszukiwany przez handlarzy, stalkerów oraz naukowców, jest to obiekt powstały ze szczątków gleby, roślin innych czynników środowiskowych, które dostały się pod wpływ anomalii. Gwiazda jest często przedmiotem zadań pobocznych, polegających na odnalezieniu i dostarczeniu artefaktu do zleceniodawcy.
Jeżowiec

Jeżowiec

Artefakt ten powstaje w Spalonym puchu i jest rzadko spotykany, co wpływa na wysoką cenę. Redukuje on promieniowanie jednocześnie zwiększając krwawienie, co jest charakterystyczne dla artefaktów, powstających w tej anomalii. Sposób działania artefaktu jest złożony, zwiększa on ciśnienie krwi, pozbywając się czerwonym krwinek, pozwala to na usunięcie radionuklidów z organizmu, następuje jednak utrata krwi, co może być problematyczne, szczególnie podczas walki. Artefakt ten bardzo trudno odtworzyć w warunkach laboratoryjnych, co potwierdza Sacharow w swojej pracy naukowej. 
Kamienna krew

Kamienna Krew

Artefakt stworzony w anomalii Karuzela. Można go znaleźć jedynie na kilku obszarach w Zonie, ale nie ma zbyt dużej wartości, głównie z powodu swojego oddziaływania na użytkownika. W pierwszej części serii artefakt ten znacząco poprawia kondycję fizyczną posiadacza, naraża go jednak na niewielkie dawki promieniowania radioaktywnego, zmniejsza także możliwości ochronne kombinezonu podczas walki. Jest to stosunkowo rzadko spotykany artefakt, wiążą się z nim zadania poboczne, polegające na dostarczeniu go zleceniodawcy.
Kamienny Kwiat

Kamienny Kwiat

Artefakt stworzony w "Trampolinie". Można go znaleźć jedynie na kilku obszarach w Zonie. Dzięki fragmentom metali można na nim zaobserwować piękną grę świateł. Według stalkerów, przyglądanie się temu artefaktowi w nocy, przy ognisku, bardzo uspokaja. Artefakt ten nie jest szczególnie cenny, bardzo łatwo go znaleźć, bowiem występuje w sporych ilościach w Zonie, dodatkowo naraża on użytkownika na niewielkie dawki promieniowania, w zamian oferując zwiększenie ochrony przed różnymi czynnikami szkodliwymi
Kryształowy Kolec

Kolec

Kolec jest efektem kontaktu anomalii Spalony Puch z ciałami nierozważnych stalkerów, którzy wpadli w tę anomalię. Poprzez interakcję z ciałem usuwa on radionuklidy z organizmu, może powodować jednak krwawienie Efekt ten może być uciążliwy podczas walki, można nosić ten artefakt z innymi, które redukują krwawienie Właściwości oraz sposób działania jest identyczny jak w przypadku Kryształowego Kolca czy Jeżowca, który jest odmianą tego artefaktu. Artefakt ten nietrudno znaleźć, co przekłada się na jego niewielką cenę. 
Korale Mamy

Korale Mamy

Korale Mamy powstają w anomaliach termicznych, nazywanych Spalaczami. Artefakt ten jest rzadko spotykany i można za niego uzyskać dobrą cenę u handlarzy. Struktura artefaktu jest specyficzna, naukowcy mają realne problemy, aby stworzyć podobny artefakt w warunkach laboratoryjnych. Charakterystyczny kształt artefaktu pozwala szybko go rozpoznać.
Kotlet

Kotlet

Jest to artefakt pochodzący z anomalii grawitacyjnych, składa się on ze zdeformowanych tkanek pochodzenia zwierzęcego i pod wpływem czynników chemicznych może wywierać wpływ na nie wpływ, zmieniając ich strukturę oraz właściwości. Nie jest to najczęściej występujący artefakt w Zonie, ale też znalezienie go nie jest czynem nadzwyczajnym. 
Kropelki

Kropelki

Artefakt ten powstaje w anomalii Spalacz, swoją nazwę zawdzięcza nietypowemu kształtowi, który przypomina nieco kroplę wody, powierzchnia artefaktu jest ciemna i spalona, co jest charakterystyczne dla artefaktów powstałych w anomaliach termicznych. Artefakt można uznać za bardzo przydatny, z uwagi na redukcję promieniowania o 10%, przy jednoczesnym ograniczaniu wytrzymałości. Z uwagi na fakt, że promieniowanie to jedno z największych zagrożeń w Zonie, warto poświęcić wytrzymałość na rzeczy przetrwania w trudnym środowisku. Mimo swojej przydatności, artefakt występuje dosyć często, zatem jego cena nie jest wygórowana,
Kryształowy Kolec

Kryształowy Kolec

Kryształowy Kolec to artefakt powstały w anomalii Spalony Puch, charakteryzuje się on specyficznym wyglądem, dzięki któremu bardzo łatwo go rozpoznać. Artefakt znacznie obniża poziom napromieniowania posiadacza, ale zwiększa przy tym krwawienie i jest odmianą innego artefaktu, Kolca. Efekt ten może być uciążliwy podczas walki, można nosić ten artefakt z innymi, które redukują krwawienie. Artefakt ten nie pojawia się zbyt często lecz mimo to jego cena nie jest wygórowana. 
Kula Ognista

Kula Ognista

Artefakt ten ma kulisty kształt i formuje się w anomaliach termicznych. Nie udało się ustalić dokładnych procesów, które zachodzą podczas tworzenia się tego artefaktu, a zatem szczegóły dotyczące powstawania Kul Ognistych pozostają tajemnicą. To dosyć często spotykany artefakt, najczęściej pojawia się w pobliżu anomalii termicznych, co powoduje, że niewielu stalkerów ma ochotę spróbować go zdobyć.
Kulebiak ĆCz

Kulebiak

Kulebiak to artefakt powstający w miejscach o wyjątkowo wysokim skażeniu chemicznym, dlatego też najczęściej można go znaleźć w pobliżu anomalii chemicznych. Jest to stosunkowo rzadko spotykany artefakt, ale wynika to z niewielkiej ilości anomalii chemicznych, które można spotkać, są one znacznie rzadziej spotykane niż grawitacyjne czy termiczne.
Meduza

Meduza

Artefakt powstały w "Trampolinie". Tworzy wokół posiadacza słabe pole ochronne, którego efektem ubocznym jest niewielkie promieniowanie. Dosyć powszechny i niewiele wart. Okazjonalnie niektórzy handlarze oferują zadanie przyniesienia tego artefaktu lub też oferują go jako część nagrody. 
Mika

Mika

Mika powstaje w anomalii chemicznej, zwanej Galaretą i ma właściwości charakterystyczne dla artefaktów powstających w środowisku o anomalnej aktywności chemicznej. Ogranicza ona krwawienie użytkownika, jednocześnie zwiększając jego podatność na obrażenia termiczne oraz chemiczne. Jest to artefakt raczej rzadko spotykany, jednak z uwagi na jego właściwości, nie jest zbyt cenny. Mika stanowi jednak cenny materiał badawczy dla Ekologów, dlatego są oni zainteresowani kupnem tego artefaktu.
Muszla ĆCz

Muszla

Muszla to artefakt powstający w anomalii Elektro i prezentuje właściwości charakterystyczne dla artefaktów pochodzących z anomalii elektrycznych. Artefakt ten ma specyficzny kształt, po którym można go łatwo rozpoznać, przypomina bowiem nico klepsydrę, z dwoma płytami na dole i górze oraz przestrzenią pomiędzy nimi, wypełniona organicznymi połączeniami. Muszla powoduje, że białko w organizmie jest mniej podatne na uszkodzenia, dzięki czemu pozytywnie wpływa na regenerację organizmu, w zamian za to emituje promieniowanie radioaktywne. Jest to przedmiot pożądany przez naukowców oraz handlarzy, co ma przełożenie na przyzwoitą cenę artefaktu.
Skrętak ĆCz

Skrętak

Artefakt ten wyróżnia się charakterystycznym kształtem, jest łatwo rozpoznawalny przez stalkerów, formuje się w anomaliach grawitacyjnych. Efekty działania artefaktu uległy zmianą, zapewne na skutek oddziaływania Zony oraz pojawiających się emisji. Skrętak jest stosunkowo często spotykanym artefaktem, jednak cieszy się sporą popularnością wśród handlarzy, nie bywa jednak przedmiotem zbyt wielu zleceń.
Sprężyna

Sprężyna

Artefakt ten swoim wyglądem nawiązuje do innych artefaktów, Muszla oraz Bateria, co zdaniem niektórych naukowców-teoretyków nie jest przypadkowe. Uważa się, że Sprężyna to hybrydowy artefakt, który powstał z transmutacji dwóch innych. Artefakt ten, jako jeden z niewielu, nie powoduje żadnych negatywnych skutków ubocznych, jest jednak dosyć trudny do znalezienia, co przekłada się na wysoką cenę. 
Złota Rybka

Złota Rybka

Złota Rybka to artefakt charakteryzujący się wzmacnianiem siły swojego właściciela, przy jednoczesnym narażaniu go na niewielkie dawki promieniowania[1]. W pierwszej części serii wzmacnia ochronę przed zadrapaniami. Zaleca się używanie innych artefaktów, które redukują promieniowanie, jeśli Złota Rybka znajduje się w ekwipunku. Artefakt ten jest idealny dla zbieraczy oraz stalkerów zajmujących się handlem, gdyż pozwala unieść większy ciężar, a to pozwala na noszenie ze sobą większego ekwipunku i sprzedaży większej ilości rzeczy za jednym zamachem. Jest to artefakt stosunkowo rzadko spotykany, dlatego też ma on swoją cenę.
Ślimak

Ślimak

Artefakt ten formuje się w anomaliach chemicznych jak Galareta, może w znaczącym stopniu zredukować krwawienie, ale jednocześnie zwiększa podatność użytkownika na obrażenia termiczne oraz chemiczne. To stosunkowo rzadko spotykany artefakt, ale z racji swoich właściwości jego cena nie jest wygórowana. 
Śluz

Śluz

Artefakt ten powstaje w anomalii chemicznej zwanej Galaretą. Podobnie jak większość artefaktów z tej anomalii chemicznej, skutecznie ogranicza krwawienie, jednocześnie zwiększając podatność użytkownika na obrażenia termiczne i chemiczne. Śluz cieszy się zainteresowaniem naukowców, z uwagi na swoje właściwości, jego cena jednak nie jest wygórowana, mimo iż jest to stosunkowo rzadko spotykany artefakt. 
Świecidełko ĆCz

Świecidełko

Artefakt ten powstaje w anomaliach elektrycznych, najczęściej spotykany jest w pobliżu anomalii Elektro. Jest to stosunkowo powszechny i niedrogi artefakt, ogranicza fluktuacje gęstości pola elektrycznego. Jego właściwości są charakterystyczne dla artefaktów elektrostatycznych, zawsze wywiera zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na posiadacza.

Artefakty w S.T.A.L.K.E.R.: Czyste NieboEdytuj

Błysk

Szkarłatny Kwiat

Tajemniczy artefakt o nieznanym pochodzeniu. Nie oddziałuje w żaden sposób na otaczające go środowisko lub ludzi. Artefakt Szkarłatnego Kwiatu można znaleźć tylko w Jantarze, po przyjęciu misji ze Stalkera w obozie na wschód od fabryki, aby znaleźć i zwrócić artefakt. To jeden z niewielu artefaktów, które nie mają żadnych negatywnych właściwości (podobnie jak np., Meduza).

Bateria 2

Bateria

Bateria jest to artefakt pochodzący z anomalii elektrycznych, choć wszystkie procesy zachodzące podczas formowania się tego artefaktu wciąż pozostają tajemnicą. W Zonie artefakt ten występuje w dwóch postaciach, różniących się kolorami, a także nieco kształtem. Jest to dosyć pożądany artefakt wśród handlarzy oraz stalkerów, dlatego też można za niego uzyskać niezłą cenę. 
Blask Księżyca ZP

Blask Księżyca

Artefakt ten powstaje w anomalii Elektro, a jego właściwości są typowe dla artefaktów powstających w anomaliach elektrycznych. Proces powstawania artefaktu rozpoczyna się kiedy na anomalię elektryczną zadziałają czynniki termiczne. Blask Księżyca zawdzięcza swoją nazwę światłu, które emituje, dzięki czemu jest dobrze widoczny także w nocy, to rzadko spotykany artefakt, dlatego też jego cena jest dosyć wysoka. 
Bąbel

Bąbel

Artefakt ten powstaje w anomaliach chemicznych jak Galareta lub Chmura Gazu, używanie go nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami ubocznymi, co wpływa na jego cenę. Bąbel ma specyficzną budowę, o czym może świadczyć już jego nazwa, składa się bowiem z pustych w środku struktur organicznych, połączonych ze sobą. Występuje w miejscach nagromadzenia anomalii o wpływie biochemicznym. Skutecznie obniża on poziom napromieniowania, jest więc bardzo cenny w Zonie.
Błysk

Błysk

Błysk to artefakt powstający w anomalii Elektro, formuje się on kiedy ta anomalia elektryczna zostaje poddana wpływom termicznym. Artefakt ten jest stosunkowo drogi i nie występuje zbyt często, cieszy się zainteresowaniem naukowców oraz handlarzy, z biegiem czasu, pod wpływem Zony, zmieniał on swoje właściwości, zawsze powodując zarówno pozytywne jak i negatywne skutki. 
Grawi ZP

Grawi

Jest to artefakt powstający w anomalii Wir, stosunkowo rzadko spotykany i cenny artefakt. Grawi zmieniał się z czasem poprzez wpływ Zony, zmieniając swoje właściwości oraz wygląd, z czasem artefakt ten stawał się coraz droższy i coraz trudniejszy do znalezienia. Artefaktem tym zainteresowani są zarówno naukowcy jak i handlarze, najlepiej szukać go w pobliżu anomalii grawitacyjnych, szczególnie w miejscach dużego ich nagromadzenia.
Gwiazda Wieczorna ZP

Gwiazda Wieczorna

Artefakt ten formuje się w anomalii Trampolina i ma cechy nietypowe dla artefaktów powstałych w anomaliach grawitacyjnych, choć ulegały one pewnym zmianom pod wpływem Zony. Artefakt emanuje jasnym światłem, które pozwoli dostrzec go nawet z dalszych odległości, sprawdza się to szczególnie w nocy, dlatego też stalkerzy nadali mu taką nazwę. Gwiazda Wieczorna to bardzo popularny artefakt w Zonie, poszukiwany przez handlarzy, stalkerów oraz naukowców, jest to obiekt powstały ze szczątków gleby, roślin innych czynników środowiskowych, które dostały się pod wpływ anomalii. Gwiazda jest często przedmiotem zadań pobocznych, polegających na odnalezieniu i dostarczeniu artefaktu do zleceniodawcy.
Kamienna krew

Kamienna Krew

Artefakt stworzony w anomalii Karuzela. Można go znaleźć jedynie na kilku obszarach w Zonie, ale nie ma zbyt dużej wartości, głównie z powodu swojego oddziaływania na użytkownika. Artefakt ten w drugiej części serii naraża właściciela na oddziaływanie niewielkich dawek promieniowania radioaktywnego, w zamian zwiększając ochronę przed czynnikami chemicznymi. Występuje w pobliżu anomalii Karuzela i jest dosyć pospolitym artefaktem. Wartość tego artefaktu nie jest zbyt wysoka.
Kamienny Kwiat

Kamienny Kwiat

Artefakt stworzony w "Trampolinie". Można go znaleźć jedynie na kilku obszarach w Zonie. Dzięki fragmentom metali można na nim zaobserwować piękną grę świateł. Według stalkerów, przyglądanie się temu artefaktowi w nocy, przy ognisku, bardzo uspokaja. Artefakt ten nie jest szczególnie cenny, bardzo łatwo go znaleźć, bowiem występuje w sporych ilościach w Zonie, dodatkowo naraża on użytkownika na niewielkie dawki promieniowania, w zamian oferując zwiększenie ochrony przed różnymi czynnikami szkodliwymi.
Kompas

Kompas

Z rozmowy z Leśnikiem wynika, że to on nadał taką nazwę temu artefaktowi (i wiadome jest, że funkcjonowała ona później w Zonie, czego dowodzą wydarzenia z trzeciej części serii). Może to oznaczać, że Leśnik jest pierwszym stalkerem w historii, który znalazł ten artefakt, jest więc on jego odkrywcą. Pochodzenie artefaktu z kolei może dowodzić, że powstaje on w anomaliach przestrzennych.
Korale Mamy

Korale Mamy

Korale Mamy powstają w anomaliach termicznych, nazywanych Spalaczami Artefakt ten jest rzadko spotykany i można za niego uzyskać dobrą cenę u handlarzy. Struktura artefaktu jest specyficzna, naukowcy mają realne problemy, aby stworzyć podobny artefakt w warunkach laboratoryjnych. Charakterystyczny kształt artefaktu pozwala szybko go rozpoznać.
Kotlet

Kotlet

W drugiej części serii artefakt zwiększa odporność korzystających z niego stalkerów na czynniki chemiczne, ale jednocześnie naraża właściciela na otrzymywanie niewielkich dawek promieniowania, które w dłuższym okresie czasowym, mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca się stosowanie go z innymi artefaktami, które obniżają poziom napromieniowania.
Kula Ognista

Kula Ognista

Artefakt ten ma kulisty kształt i formuje się w anomaliach termicznych. Nie udało się ustalić dokładnych procesów, które zachodzą podczas tworzenia się tego artefaktu, a zatem szczegóły dotyczące powstawania Kul Ognistych pozostają tajemnicą. To dosyć często spotykany artefakt, najczęściej pojawia się w pobliżu anomalii termicznych, co powoduje, że niewielu stalkerów ma ochotę spróbować go zdobyć.
Kulebiak ZP

Kulebiak

Kulebiak to artefakt powstający w miejscach o wyjątkowo wysokim skażeniu chemicznym, dlatego też najczęściej można go znaleźć w pobliżu anomalii chemicznych. Jest to stosunkowo rzadko spotykany artefakt, ale wynika to z niewielkiej ilości anomalii chemicznych, które można spotkać, są one znacznie rzadziej spotykane niż grawitacyjne czy termiczne.
Meduza

Meduza

Artefakt powstały w "Trampolinie". Tworzy wokół posiadacza słabe pole ochronne, którego efektem ubocznym jest niewielkie promieniowanie. Dosyć powszechny i niewiele wart. Okazjonalnie niektórzy handlarze oferują zadanie przyniesienia tego artefaktu lub też oferują go jako część nagrody. W drugiej część serii artefakt ten nie powoduje żadnych skutków ubocznych, jako jeden z niewielu w Zonie. Meduza należy do tej grupy artefaktów, które obniżają poziom napromieniowania właściciela, co jest bardzo przydatne w Zonie. Artefakt może być doskonałym uzupełnieniem innych, które także polepszają ochronę użytkownika.
Muszla ĆCz

Muszla

Muszla to artefakt powstający w anomalii Elektro i prezentuje właściwości charakterystyczne dla artefaktów pochodzących z anomalii elektrycznych. Artefakt ten ma pozytywny wpływ na wytrzymałość użytkownika, ale emituje niewielkie dawki promieniowania, co może prowadzić do choroby popromiennej, w dłuższej perspektywie czasu. Dobrze jest nosić wraz z muszlą inne artefakty, które zminimalizują wytwarzane przez nią promieniowanie.
Płomień

Płomień

Artefakt ten powstaje na obszarach o wzmożonej aktywności termicznej, jego charakterystyczny wygląd wskazuje na pochodzenie z anomalii termicznych. Płomień ma specyficzny sposób działania, emituje on promieniowanie podczerwone, które stymulująco wpływa na procesy metaboliczne w organizmie człowieka, tym samym wspomaga regenerację organizmu, dzięki czemu rany goją się szybciej. Jest to bardzo rzadko spotykany artefakt, powstaje w niebezpiecznych warunkach i ma bardzo przydatne właściwości, to wszystko powoduje, że cena płomienia osiągnęła zawrotne 18000RU. Jedynym mankamentem tego artefaktu jest fakt, że emituje on niewielkie dawki promieniowania.
Skrętak ĆCz

Skrętak

Artefakt ten wyróżnia się charakterystycznym kształtem, jest łatwo rozpoznawalny przez stalkerów, formuje się w anomaliach grawitacyjnych. Efekty działania artefaktu uległy zmianą, zapewne na skutek oddziaływania Zony oraz pojawiających się emisji. Skrętak jest stosunkowo często spotykanym artefaktem, jednak cieszy się sporą popularnością wśród handlarzy, nie bywa jednak przedmiotem zbyt wielu zleceń.
Śnieżynka

Śnieżynka

Śnieżynka powstaje w anomaliach elektrycznych i swoim kształtem przypomina inny artefakt - Kulebiak. Zdaniem niektórych stalkerów podobieństwo to nie jest przypadkowe, bowiem Śnieżynka to w gruncie rzeczy kulebiak wcześniej poddany działaniu potężnego pola energetycznego, które zmieniło wygląd oraz właściwości tego artefaktu.  Poprawia on regenerację organizmu posiadacza, dzięki czemu rany szybciej się goją. Jedyną wadą Śnieżynki jest emitowane przez nią promieniowanie radioaktywne, które na dłuższą metę może być szkodliwe.
Złota Rybka

Złota Rybka

Złota Rybka to artefakt charakteryzujący się wzmacnianiem siły swojego właściciela, przy jednoczesnym narażaniu go na niewielkie dawki promieniowania[1]. W pierwszej części serii wzmacnia ochronę przed zadrapaniami. Zaleca się używanie innych artefaktów, które redukują promieniowanie, jeśli Złota Rybka znajduje się w ekwipunku. Artefakt ten jest idealny dla zbieraczy oraz stalkerów zajmujących się handlem, gdyż pozwala unieść większy ciężar, a to pozwala na noszenie ze sobą większego ekwipunku i sprzedaży większej ilości rzeczy za jednym zamachem. Jest to artefakt stosunkowo rzadko spotykany, dlatego też ma on swoją cenę.
Świecidełko ZP

Świecidełko

Artefakt ten powstaje w anomaliach elektrycznych, najczęściej spotykany jest w pobliżu anomalii Elektro. Jest to stosunkowo powszechny i niedrogi artefakt, ogranicza fluktuacje gęstości pola elektrycznego. Jego właściwości są charakterystyczne dla artefaktów elektrostatycznych, zawsze wywiera zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na posiadacza. W drugiej części serii artefakt ten wzmacnia odporność posiadacza na czynniki elektryczne, jednocześnie zwiększając poziom napromieniowania. Na dłuższą metę lepiej jest sprzedać ten artefakt lub wykorzystać go wraz z innymi artefaktami, które zminimalizują zagrożenie ze strony promieniowania, emitowanego przez ten artefakt.
Świetlik

Świetlik

Świetlik to artefakt, który wciąż stanowi zagadkę dla naukowców. Wiadome jest, że oddziałuje on z polami magnetycznymi nieznanymi nauce, znacznie przyśpieszając regenerację komórek i regulując procesy metaboliczne w organizmie. Właściwości artefaktu pozwalają w szybkim tempie regenerować nawet poważne rany, co daje przewagę w trakcie walki i pomaga przetrwać w niebezpiecznych warunkach panujących  w Zonie. Wadą Świetlika jest emitowane przez niego promieniowanie radioaktywne.

Artefakty w S.T.A.L.K.E.R.: Zew PrypeciEdytuj

Anomalna Roślina

Anomalna Roślina

Anomalna Roślina po raz pierwszy została opisana w roku 2012 za sprawą majora Diegtiariowa oraz Ekologów w Jupiterze. Rośliny tej nigdy wcześniej nie widziano, zatem była obiektem niezbadanym. Nie wiadomo właściwie nic o efektach jej działania ani o sposobie powstawania. Wiadome jest jedynie, że z czasem pojawiła się w Anomalnym Gaju, za sprawą nieznanych procesów mających zapewne związek z dużym nagromadzeniem anomalii chemicznych w tym miejscu.
Bateria 2

Bateria

Artefakt ten poprawia wytrzymałość posiadacza, ale także naraża go na niewielkie dawki promieniowania radioaktywnego. W przypadku posiadania baterii w ekwipunku, warto mieć także inne artefakty, obniżające poziom radiacji, w przeciwnym wypadku właściciel artefaktu może się nabawić choroby popromiennej. 
Blask Księżyca ZP

Blask Księżyca

Blask Księżyca ma bardzo ważną zaletę, wzmacnia odporność posiadacza na ataki telepatyczne, co jest ważne w przypadku starć np. z Kontrolerami lub Poltergeistami. Dobrze jest więc go mieć udając się do podziemi, jednak zawsze warto mieć w zanadrzu inne artefakty, obniżające poziom napromieniowania, gdyż Blask Księżyca naraża użytkownika na niewielkie dawki radiacji.
Bąbel

Bąbel

Artefakt ten powstaje w anomaliach chemicznych jak Galareta lub Chmura Gazu, używanie go nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami ubocznymi, co wpływa na jego cenę. Bąbel ma specyficzną budowę, o czym może świadczyć już jego nazwa, składa się bowiem z pustych w środku struktur organicznych, połączonych ze sobą. Występuje w miejscach nagromadzenia anomalii o wpływie biochemicznym. Skutecznie obniża on poziom napromieniowania, jest więc bardzo cenny w Zonie.
Błysk

Błysk

Błysk to artefakt powstający w anomalii Elektro, formuje się on kiedy ta anomalia elektryczna zostaje poddana wpływom termicznym.  Artefakt ten zauważalnie poprawia odporność posiadacza na czynniki chemiczne, ale również emituje promieniowanie, co w dłuższej perspektywie czasowej może być niebezpieczne dla tego, kto go używa. Artefakt występuje dosyć rzadko, w pobliżu anomalii elektrycznych.
Grawi ZP

Grawi

Artefakt ten jest bardzo cenny i trudny do znalezienia, zwiększa maksymalny udźwig o 8kg, jednocześnie narażając posiadacza na małe dawki promieniowania, co w dłuższym okresie czasu może być bardzo szkodliwe dla zdrowia. Naukowcy oraz handlarze dobrze płacą za Grawi więc bardzo dobrą opcją jest sprzedaż artefaktu albo używanie go z innymi, które zmniejszają poziom napromieniowania. 
Gwiazda Wieczorna ZP

Gwiazda Wieczorna

Gwiazda Wieczorna tworzy pole niskiej grawitacji na niewielkim obszarze. Wprawdzie emituje promieniowanie, co jest pewnym mankamentem, umożliwia jednak uniesienie większego ciężaru, przyda się więc zbieraczom. Gwiazda jest stosunkowo kosztowna i nie występuje zbyt często. Warto zaopatrzyć się w inne artefakty, obniżające poziom napromieniowania nosząc przy sobie gwiazdę wieczorną.
Kamienna krew

Kamienna Krew

Artefakt stworzony w anomalii Karuzela. Można go znaleźć jedynie na kilku obszarach w Zonie, ale nie ma zbyt dużej wartości, głównie z powodu swojego oddziaływania na użytkownika. W trzeciej części serii Kamienna Krew występuje dosyć rzadko, podobnie jak w prologu serii, oferuje poprawę ochrony przed czynnikami chemicznymi, jednak emituje promieniowanie, dlatego też najlepiej używać tego artefaktu wraz z innymi, które redukują promieniowanie. Wartość Kamiennej Krwi jest niewielka i nie jest to najbardziej pożądany artefakt.

Kamienny Kwiat ZP

Kamienny Kwiat

Artefakt stworzony w "Trampolinie". Można go znaleźć jedynie na kilku obszarach w Zonie. Dzięki fragmentom metali można na nim zaobserwować piękną grę świateł. Według stalkerów, przyglądanie się temu artefaktowi w nocy, przy ognisku, bardzo uspokaja. Artefakt ten nie jest szczególnie cenny, bardzo łatwo go znaleźć, bowiem występuje w sporych ilościach w Zonie, dodatkowo naraża on użytkownika na niewielkie dawki promieniowania, w zamian oferując zwiększenie ochrony przed różnymi czynnikami szkodliwymi.
Kompas

Kompas

Artefakt ten jest znany niektórym stalkerom, co przekłada się na wysoką cenę. Kompas ma bardzo wiele pozytywnych właściwości, wzmacnia ochronę posiadacza przed anomaliami, wspomaga także regenerację, ale naraża właściciela na duże dawki promieniowania radioaktywnego. Zaleca się noszenie go wraz z innymi artefaktami, obniżającymi poziom napromieniowania.
Korale Mamy

Korale Mamy

Artefakt ten wspomaga gojenie się ran posiadacza, jednocześnie wystawia go na ryzyko otrzymania niewielkich dawek promieniowania radioaktywnego. Artefakt może pomóc zarówno w trakcie walki jak i po niej, ale zaleca się używanie go wraz z innymi artefaktami, które obniżają poziom napromieniowania. Korale Mamy powstają w anomaliach termicznych, nazywanych SpalaczamiArtefakt ten jest rzadko spotykany i można za niego uzyskać dobrą cenę u handlarzy. Struktura artefaktu jest specyficzna, naukowcy mają realne problemy, aby stworzyć podobny artefakt w warunkach laboratoryjnych.
Kotlet

Kotlet

W trzeciej części serii artefakt zwiększa odporność korzystających z niego stalkerów na czynniki natury chemicznej, ale jednocześnie naraża właściciela na regularne otrzymywanie małych dawek promieniowania, które w dłuższym okresie czasowym, mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Zaleca się stosowanie go z innymi artefaktami, które obniżają poziom napromieniowania. Nie jest to najczęściej występujący artefakt w Zonie, ale też znalezienie go nie jest czynem nadzwyczajnym. 
Kula Ognista

Kula Ognista

Kula Ognista zauważalnie poprawia odporność na czynniki termiczne, narażając użytkownika na małe dawki promieniowania radioaktywnego. Przydaje się podczas pobytu w pobliżu termicznych pól anomalii, ale warto zaopatrzyć się w inne artefakty, obniżające poziom promieniowania. Artefakt ten ma kulisty kształt i formuje się w anomaliach termicznych. Nie udało się ustalić dokładnych procesów, które zachodzą podczas tworzenia się tego artefaktu, a zatem szczegóły dotyczące powstawania Kul Ognistych pozostają tajemnicą. To dosyć często spotykany artefakt, najczęściej pojawia się w pobliżu anomalii termicznych, co powoduje, że niewielu stalkerów ma ochotę spróbować go zdobyć.
Kulebiak ZP

Kulebiak

Kulebiak poprawia zdrowie posiadacza, jednocześnie narażając go na małe dawki promieniowania, co na dłuższą metę może być bardzo szkodliwe bez odpowiedniego kombinezonu. Warto go używać wraz z innymi artefaktami obniżającymi poziom radiacji. Warto zainteresować się kupcami artefaktów, gdyż ten artefakt ma sporą wartość.
Meduza

Meduza

Meduza w trzeciej części serii, podobnie jak w drugiej, ma bardzo cenną właściwość, może obniżyć promieniowanie użytkownika, co jest niezwykle przydatne. Można ją nosić razem z innymi, cenniejszymi artefaktami, które jednak emitują promieniowanie, dzięki temu Meduza zredukuje poziom napromieniowania użytkownika, po czym używanie innych artefaktów, emitujących promieniowanie, odbędzie się bez skutków ubocznych.
Muszla ZP

Muszla

Muszla w trzeciej części serii wspomaga regenerację organizmu posiadacza, jednocześnie narażając go na małe dawki promieniowania radioaktywnego. Artefakt jest rzadko spotykany, handlarze i naukowcy dobrze za niego zapłacą. Wygląd artefaktu uległ zmianie, w stosunku do tego jak wyglądał wcześniej.
Oko

Oko

Artefakt ten zawdzięcza swoją nazwę kształtowi, który posiada, przypominającego nieco ludzkie oko. Niektórzy stalkerzy wierzą, że artefakt ten przynosi szczęście. Oko pojawia się stosunkowo rzadko, co ma wpływ na dosyć wysoką cenę, jaką trzeba zapłacić aby je dostać. Artefakt ten przyśpiesza metabolizm posiadacza, dzięki czemu przyśpiesza regenerację komórek, w ten sposób rany goją się szybciej. Niestety emituje on także promieniowanie, więc używanie go bez środków zabezpieczających przed radiacją, może być na dłuższą metę szkodliwe.
Przemienione Koło

Przemienione Koło

Przemienione Koło to kolejny artefakt, który jest dowodem na to, że Zona może nadawać niezwykłe właściwości nawet najprostszym przedmiotom, które wówczas zyskują olbrzymią wartość naukową. Koło wygląda jak artefakt częściowo uformowany, będący jeszcze w fazie transmutacji. Charakteryzuje go jasny blask oraz spore dawki promieniowania, które emituje. Jest on przedmiotem zadnia od Brodacza, można go także przekazać Ekologom w Jupiterze, jako jeden z nielicznych artefaktów nie posiada żadnych pozytywnych właściwości.
Przerobiony Izolator

Przerobiony Izolator

Nie jest jasne kiedy dokładnie artefakt ten powstał oraz jakie procesy miały miejsce podczas jego utworzenia się. Naukowcy po wykryciu aktywności artefaktu, wysłali natychmiast grupę Topola wraz z Majorem Diegtiariowem, aby ci zdobyli ten niezwykły przedmiot i dostarczyli go do laboratorium, aby można było przeprowadzić dalsze badania. W trakcie wykonywania misji sytuacja się skomplikowała, pojawił się Kontroler, który obezwładnił grupę stalkerów, został jednak zniszczony przez głównego bohatera. Następnie artefakt trafił do komory w mobilnym bunkrze, gdzie został poddany gruntownym badaniom oraz analizom.
Płomień

Płomień

Artefakt ten powstaje na obszarach o wzmożonej aktywności termicznej, jego charakterystyczny wygląd wskazuje na pochodzenie z anomalii termicznych. Płomień ma specyficzny sposób działania, emituje on promieniowanie podczerwone, które stymulująco wpływa na procesy metaboliczne w organizmie człowieka, tym samym wspomaga regenerację organizmu, dzięki czemu rany goją się szybciej. Jest to bardzo rzadko spotykany artefakt, powstaje w niebezpiecznych warunkach i ma bardzo przydatne właściwości, to wszystko powoduje, że cena płomienia osiągnęła zawrotne 18000RU. Jedynym mankamentem tego artefaktu jest fakt, że emituje on niewielkie dawki promieniowania.

Skrętak ZP

Skrętak

Skrętak zmniejsza poziom napromieniowania u posiadacza, co jest bardzo cenną właściwością w Zonie, a co za tym idzie nie emituje on promieniowania. Artefakt ten nie powoduje żadnych negatywnych efektów ubocznych. Cena artefaktu jest dosyć wysoka, można go sprzedać zarówno stalkerom jaki i handlarzom. Artefakt ten wyróżnia się charakterystycznym kształtem, jest łatwo rozpoznawalny przez stalkerów, formuje się w anomaliach grawitacyjnych. Efekty działania artefaktu uległy zmianą, zapewne na skutek oddziaływania Zony oraz pojawiających się emisji. Skrętak jest stosunkowo często spotykanym artefaktem, jednak cieszy się sporą popularnością wśród handlarzy, nie bywa jednak przedmiotem zbyt wielu zleceń.
Śnieżynka

Śnieżynka

Na pierwszy rzut oka artefakt ten przypomina Kulebiaka. Niektórzy uważają, że jest to Kulebiak, którego właściwości zostały wzmocnione poprzez wystawienie na działanie potężnego pola elektrycznego. Dzięki swoim unikalnym właściwościom może on znacząco zwiększyć napięcie mięśniowe posiadacza. Emituje promieniowanie.
Złota Rybka

Złota Rybka

Złota Rybka jest rezultatem oddziaływania pomiędzy dużą liczbą pól grawitacyjnych, produkuje własne silne pole grawitacyjne skierowane wewnętrznie, które sprawia, że przedmioty w jego zasięgu wydają się lżejsze. Artefakt ten jest najbardziej skuteczny w zmniejszaniu ciężaru przenoszonego, co wyjaśnia, dlaczego jest on zawsze bardzo poszukiwany. Emituje promieniowanie.
Świecidełko ZP

Świecidełko

Świecidełko to łatwo dostępny i tani artefakt, najczęściej spotykany w pobliżu anomalii elektrycznych. Poprawia on odporność na obrażenia elektryczne posiadacza, jednocześnie narażając go na otrzymywanie niewielkich dawek promieniowania radioaktywnego. Artefakt ten powstaje w anomaliach elektrycznych, najczęściej spotykany jest w pobliżu anomalii Elektro. Jest to stosunkowo powszechny i niedrogi artefakt, ogranicza fluktuacje gęstości pola elektrycznego. 
Świetlik

Świetlik

Świetlik oddziałuje z polami nieznanym nauce, znacząco przyspieszając regenerację tkanek i organów u istot żywych, stabilizując przy tym procesy metaboliczne. Artefakt ten pozwala ciężko rannemu stalkerowi wyzdrowieć w ciągu dosłownie kilku sekund. Niestety, Świetlik jest bardzo rzadkim znaleziskiem. Emituje promieniowanie. Świetlik to artefakt, który wciąż stanowi zagadkę dla naukowców. Wiadome jest, że oddziałuje on z polami magnetycznymi nieznanymi nauce, znacznie przyśpieszając regenerację komórek i regulując procesy metaboliczne w organizmie.

Ciekawostki CiekawostkiEdytuj

 • Właściwości Błysku zmieniały się z czasem, prawdopodobnie na skutek emisji lub oddziaływania Zony.
 • Po dwóch wielkich emisjach w tej części serii niektóre artefakty zmieniły swój wygląd, właściwości lub w ogóle przestały się pojawiać na jakiś czas, np. Świetlik.
 • W trzeciej części serii występują artefakty nieznane jeszcze nauce, jak Przemienione Koło, Przerobiony Izolator lub Serce Oazy.
 • Leśnik twierdzi, że znalazł artefakt podczas pobytu w przestrzennej bańce, można z tego wywnioskować, że artefakt powstaje właśnie w tej anomalii.
 • Istnieje mit, że jeśli stalker rzuci Kompas na ziemię, artefakt sam ominie anomalie termiczne i grawitacyjne, mit ten jest jednak błędny.
 • Kompas, wraz z artefaktami jak Serce Oazy, Anomalna Roślina, Przerobiony Izolator czy Przemienione Koło, był przed wydarzeniami ze S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci nieznany nauce, dlatego też nikt nie oferował zadań zdobycia tego artefaktu.
 • Nibypies w Oazie pojawia się za plecami, zaraz po zabraniu artefaktu.
 • Po zabraniu Izolatora w tunelu zawsze pojawia się Kontroler, który obezwładnia grupę Topola. Jeśli bohater go nie zabije, stalkerzy zginą.
 • Najwięcej artefaktów Świecidełko można znaleźć w S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla.
 • W S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla Skrętak emituje promieniowanie, a w następnych częściach nie, być może wpływ na to miały emisje lub oddziaływanie Zony.
 • W S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo oraz S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci Skrętak nie daje żadnych negatywnych efektów ubocznych.
 • Meduza to jedyny artefakt, który wygląda tak samo we wszystkich częściach serii.
 • Musza występuje w dwóch formach, złożonej lub rozłożonej.
 • Jeśli Gwiazda Wieczorna zostanie rzucona na podłogę, a następnie podejdzie się do niej z detektorem, przeskoczy ona w górę, na wysokość ramion, podobnie jak np. Złota Rybka. Wynika to z faktu, że zmniejszają one siłę grawitacji.
 • Jeśli wcześniej bohater oddał naukowcom Przemienione Koło oraz Przerobiony Izolator, a następnie przekaże im Anomalną Roślinę, wówczas odblokuje osiągnięcie Pionier.

Galeria Edytuj

SoC Cień CzarnobylaEdytuj

CNM Czyste NieboEdytuj

ZP Zew PrypeciEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.