FANDOM


„Prototyp rozszerzonego anomalnego skanera częstotliwości. To urządzenie jest dostarczane z programem służącym do identyfikowania statycznych obszarów anomalnych aktywności przechowywanych w jego bazie danych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości lokalizowania artefaktów. Pozycja anomalnych obszarów i artefaktów jest wyświetlana na specjalnym ekranie. Tryb wyszukiwania artefaktów, który można aktywować poprzez otwarcie przedniego wyświetlacza LED, został zmodyfikowany w celu wykrycia anomalnych formacji obecnie nieznanych nauce.
Swaróg to jeden z detektorów używanych w Zonie, pojawia się w S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci.


Opis

Jest to najnowocześniejszy detektor w Zonie, nigdy nie wszedł do masowej produkcji, z uwagi na fakt, że jego twórca, Nowikow, zbudował tylko kilka jego egzemplarzy, na potrzeby Ekologów w Jupiterze. Swaróg nawiązuje swoją budową do innego zaawansowanego technologicznie wykrywacza - detektora Weles. Swaróg może analizować i dokonywać pomiarów tych źródeł aktywności anomalnej, które nie są jeszcze znane naukowcom. Dzięki temu mogą oni znacznie szybciej analizować nowe strefy anomale i bliżej poznawać naturę anomalii oraz samej Zony. Detektor ten bardzo precyzyjnie określa odległość i położenie anomali oraz artefaktów, a następnie wyświetla ją na wyświetlaczu, dzięki czemu omijanie niebezpiecznych miejsc lub szukanie artefaktów jest bardzo łatwe. Co ciekawe, Swaróg jest w stanie wykrywać artefakty nawet przez przeszkody (np. w budynkach) czy poza anomaliami. Detektor Swarog to bezsprzecznie najlepszy dostępny detektor, nawet gdyby znalazł się w masowej produkcji, niewielu mogłoby pozwolić sobie na tak kosztowy wykrywacz.

Zalety Zalety

 • Precyzyjnie określa położenie anomalii i artefaktów.
 • Precyzyjnie odmierza odległość od źródeł aktywności anomalnej.
 • Posiada zaawansowany wyświetlacz LED.
 • Wykrywa promieniowanie radiaktywne.
 • Znakomicie wykrywa artefakty.
 • Daleki zasięg wykrywania.
 • Skuteczne wykrywanie nawet przez przeszkody.
 • Może aktywować anomalie przestrzenne.
 • Potrafi identyfikować i analizować wcześniej nieznane artefakty i anomalie.

Wady Wady

 • Ograniczona ilość.
 • Wysoka cena.

Występowanie

ZP Zew Prypeci

 • Po wykonaniu zadania dla Sowy, polegającego na przyniesieniu trzech detektorów Weles, należy odczekać kilka dni, następnie wrócić do Sowy i przekonać go do przekazania bohaterowi najnowszego detektora. Protagonista otrzyma  detektor Swaróg.
 • Po odblokowaniu osiągnięcia Asystent, na sprzedaż będzie go oferował Profesor Herman w Jupiterze.
 • Drużyna Topola będzie miała do dyspozycji jeden taki detektor, w późniejszym etapie rozgrywki.

Ciekawostki Ciekawostki

 • Wykrywa wszelkie artefakty znane nauce, a nawet te, które były wcześniej nieznane, jak np. Serce oazy.
 • Wykrywa anomalie i rozpoznaje typ (grawitacyjny, chemiczny, termiczny, elektryczny), wyświetlając je na ekranie detektora w postaci odpowiednich ikon, przez co określa bezpieczniejszą ścieżkę przez anomalie.
 • Przypuszczalnie opracowany przez Hermana na podstawie danych otrzymanych od Majora Diegtiariowa.
 • Swaróg w mitologii słowiańskiej to bóg nieba, słońca, ognia i kowalstwa.
 • Napis "Swaróg" na obudowie detektora jest napisany w alfabecie łacińskim, choć za jego produkcję odpowiada osoba posługująca się cyrylicą.

Literatura Literatura

 • W książce "New Choice of Weapons" pojawia się stalker o przydomku Haker, jest on jednym z twórców tego detektora.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.