S.T.A.L.K.E.R. Wiki
Advertisement

Emisje psioniczne są wyładowaniami pochodzącymi od emiterów fal o różnych częstotliwościach, występują we wszystkich częściach serii S.T.A.L.K.E.R.


Opis[]

Oddziaływanie promieniowania psionicznego na człowieka powoduje halucynacje, omamy słuchowe oraz zaburzenia funkcji poznawczych i równowagi. Z reguły człowiek narażony na wyższe dawki promieniowania zaczyna widzieć w innych barwach niż zwykle (głównie kolor żółty), dodatkowo ograniczone jest pole i ostrość widzenia. Zdolności motoryczne ofiary znacznie wtedy spadają, odczuwa ona bardzo silne bóle głowy. W takich sytuacjach trzeba jak najszybciej znaleźć schronienie.

Emisja Psioniczna to wyzwolenie energii z emitera fal o różnych częstotliwościach, wpływającej na pracę mózgu oraz wywołujące zmiany w komórkach organizmów biologicznych, powodując uszkadzanie układu nerwowego, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń widzenia oraz omamów słuchowych. Zbyt duża dawka promieniowania psionicznego powoduje utratę przytomności lub stratę pamięci. Dalsze oddziaływanie wyższych dawek może doprowadzić do nieodwracalnych zmian mózgu i przemianę w Zombie (to najczęściej występujący skutek emisji tego rodzaju) lub śmierć. 

Co ciekawe, w niektórych bardzo rzadkich sytuacjach promieniowanie psioniczne może zmienić strukturę komórkową człowieka tak bardzo, że zaczyna on prześwitywać niczym duch lub zjawa. 

Porady.png Zasady postępowania w razie emisji[]

Stalkerzy, którzy w trakcie trwania emisji znajdują się na otwartej przestrzeni muszą błyskawicznie znaleźć schronienie, które gwarantuje osłonę od góry oraz po bokach. To jedyny sposób na uchronienie się od skutków oddziaływania promieniowania psionicznego.

Moduł ochrony przeciwpsionicznej[]

W S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla Naznaczony otrzymał od Ekologów hełm, który do pewnego stopnia uodparniał go na promieniowanie psioniczne. Urządzenie było na tyle skuteczne, że zdołał on się przedostać do Laboratorium X-16 i wyłączyć wielki emiter, który był źródeł potężnych emisji psionicznych. Jednakże moduł przeciwpsioniczny zapewniał ochronę tylko w przypadku słabszych emisji. Silniejszych wyładowań moduł by już nie wytrzymał.

Występowanie[]

SoC.png Cień Czarnobyla[]

  • W Jantarze, w okolicach fabryki i bunkra Ekologów.
  • W Agropromie, nieopodal bagna.

CNM.png Czyste Niebo[]

ZP.png Zew Prypeci[]

Ciekawostki.png Ciekawostki[]

  • Promieniowanie psioniczne zmienia ludzi w Zombie, umiejętności bazujące na podobnej zasadzie działania posiada mutant Kontroler.
  • Członkowie frakcji Monolit są odporni na każdy rodzaj emisji, w tym emisje psioniczne.
Advertisement