S.T.A.L.K.E.R. Wiki
Advertisement

Meduza to artefakt pojawiający się w całej serii S.T.A.L.K.E.R..

Opis[]

Artefakt powstały w "Trampolinie". Tworzy wokół posiadacza słabe pole ochronne, którego efektem ubocznym jest niewielkie promieniowanie. Dosyć powszechny i niewiele wart. Okazjonalnie niektórzy handlarze oferują zadanie przyniesienia tego artefaktu lub też oferują go jako część nagrody. 

SoC.png Cień Czarnobyla[]

Artefakt ten jest w Zonie powszechnie znany i nietrudno go znaleźć. Poprawia on odporność na obrażenia posiadacza podczas walki, jednocześnie narażając do na średnie dawki promieniowania, co w dłuższej perspektywie może okazać się problematyczne. Można użyć innych artefaktów obniżających poziom napromieniowania, aby móc korzystać z Meduzy.

CNM.png Czyste Niebo[]

W drugiej część serii artefakt ten nie powoduje żadnych skutków ubocznych, jako jeden z niewielu w Zonie. Meduza należy do tej grupy artefaktów, które obniżają poziom napromieniowania właściciela, co jest bardzo przydatne w Zonie. Artefakt może być doskonałym uzupełnieniem innych, które także polepszają ochronę użytkownika.

ZP.png Zew Prypeci[]

Meduza w trzeciej części serii, podobnie jak w drugiej, ma bardzo cenną właściwość, może obniżyć promieniowanie użytkownika, co jest niezwykle przydatne. Można ją nosić razem z innymi, cenniejszymi artefaktami, które jednak emitują promieniowanie, dzięki temu Meduza zredukuje poziom napromieniowania użytkownika, po czym używanie innych artefaktów, emitujących promieniowanie, odbędzie się bez skutków ubocznych.

Opisy w grze[]

SoC.png Cień Czarnobyla[]

„Artefakt powstały w “Trampolinie”. Tworzy wokół posiadacza słabe pole ochronne, którego efektem ubocznym jest niewielkie promieniowanie. Dosyć powszechny i niewiele wart.”

CNM.png Czyste Niebo[]

„Ten artefakt grawitacyjny pochłania radioaktywne cząsteczki, zmniejszając wpływ promieniowania na ciało. Bardzo popularny w Zonie.”

ZP.png Zew Prypeci[]

„Ten artefakt grawitacyjny przyciąga i pochłania radioaktywne cząstki, zmniejszając wpływ promieniowania na organizm. Bardzo popularny w Zonie, jest także nieoficjalnie używany poza nią do leczenia ostrej choroby popromiennej w szczególnych przypadkach.”

Występowanie[]

SoC.png Cień Czarnobyla[]

CNM.png Czyste Niebo[]

ZP.png Zew Prypeci[]

  • Meduzę można znaleźć w tunelu Prypeć-1, w otwartym pojemniku na środku.
  • Czasami pojawia się przy anomalii Bitumin.
  • Rzadko można się natknąć na ten artefakt w pobliżu anomalii Sosnodąb.

Ciekawostki.png Ciekawostki[]

  • Meduza to jedyny artefakt, który wygląda tak samo we wszystkich częściach serii.
  • W pierwszej części serii Meduza emituje promieniowanie, w drugiej i trzeciej już nie, może to być efekt emisji lub oddziaływania Zony.
  • W drugiej i trzeciej części serii Meduza jako jeden z niewielu artefaktów nie daje żadnych negatywnych efektów ubocznych.
  • Artefakt ten jest najpowszechniejszy w pierwszej części serii.

Przypisy[]

  1. To trzeci budynek po prawej stronie od wejścia do Wioski. Tuż przy wejściu, wewnątrz jest zejście do piwnicy, znajduje się tam drewniana skrzynia, a w niej artefakt.
  2. Można niekiedy znaleźć tam nawet 3 Meduzy.
  3. Zamiast meduzy w Kordonie czasami może się pojawiać Kamienny Kwiat.
Advertisement