S.T.A.L.K.E.R. Wiki
Advertisement
S.T.A.L.K.E.R. Wiki
„Stanowimy efekt eksperymentu, którego celem było stworzenie nadświadomości zwanej "Świadomość-Z". Świadomości siedmiu ochotników zostały połączone w trakcie eksperymentu, który doprowadził do powstania nadświadomości, czyli nas.”

Nadświadomość to główny projekt prowadzonych przez Świadomość-Z.

Informacje ogólne[]

Kapsuły z ochotnikami podłączonymi do Nadświadomości

Aby móc wpływać na Noosferę, która kumuluje w sobie myśli i emocje wszystkich istot żywych będąc swego rodzaju polem informacyjnym, należało znaleźć ochotników, którzy zostali umieszczeni w specjalnych kapsułach, a ich świadomości połączone, dzięki czemu można było wpływać na delikatną strukturę Noosfery. Celem eksperymentu było zdobycie możliwości manipulacji Noosferą w taki sposób, aby ze świata usunąć wszelkie negatywne emocje jak złość, nienawiść czy zazdrość, które prowadzą do złych w skutkach następstw. 

W budynku pod generatorami utworzono specjalny moduł, do którego podłączono osiem kapsuł, w których umieszczono ochotników gotowych do poświęcenia się dla ogółu. Badanie i rozwój projektu Nadświadomości był głównym celem istnienia Świadomości-Z.

„Naszym podstawowym zamysłem było wprowadzenie w noosferze drobnych zmian, które pozwoliłyby nam wyeliminować gniew, okrucieństwo, chciwość i wszelkie inne negatywne czynniki obecne na planecie. Jednostki nie są w stanie wpłynąć na noosferę, lecz Świadomość-Z owszem. Niestety, popełniliśmy błąd i nasza ingerencja stworzyła Zonę, którą przez cały czas staramy się okiełznać.”

Całość badań oraz realizacja założonych celów spoczywały na barkach naukowców ze Świadomości-Z. Świadomość-Z to sekcja utworzona stricte do tego konkretnego celu, jakim było znalezienie sposobu na modyfikowanie Noosfery. Ostatecznie eksperyment się powiódł, ale na skutek nieumiejętnej ingerencji w Noosferę powstała Zona, która znalazła się poza wszelką kontrolą[1]. Od powstania tego tworu Świadomość-Z koncentruje się na naprawieniu tego błędu i sprawienia, aby Zona znikła. 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy ochotnicy programu Nadświadomości faktycznie dobrowolnie poświęcili się dla sprawy, czy raczej określanie ich mianem ochotników ma wymiar ironiczny. Jasne jest, że sam eksperyment i możliwość manipulowania Noosoferą odniósł sukces, czego nie można powiedzieć o samych próbach wpływania na pole informacyjne Ziemi.

Naukowcy biorący udział w projekcie byli też w pewnym stopniu ograniczani ilością środków oraz surowców niezbędnych do prowadzenia eksperymentu oraz stanem biologicznym ciał, które zostały umieszczone w kapsułach. Wiadomym jest, że ciała podłączone do Nadświadomości mogą ulec degradacji z czasem co przekreśliło by możliwość kontynuacji projektu, jednak prawdopodobnie byłoby możliwe zastąpienie ochotników innymi[2][3]

Zakończenia []

Z projektem Nadświadomości związane są dwa zakończenia gry.

Zniszczenie projektu[]

Zniszczenie projektu

Striełok odmawia udziału w projekcie, niszczy kapsuły Świadomości-Z i ucieka z Zony, doprowadzający tym samym do zniszczenia całego projektu, dzięki czemu ratuje wielu stalkerów przez niefortunnym losem, który był także jego udziałem. Po wykonaniu zadania, Striełok ze swoją wiedzą i doświadczeniem podąża do centrum Zony.


Dołączenie do Świadomości-Z[]

Dołączenie do projektu

Striełok zgadza się na współpracę z projektemŚwiadomość-Z i zasypia w kapsule dołączając do pozostałych ochotników, podłączonych do Nadświadomości. Dzięki temu prawdopodobnie udaje się odzyskać kontrolę nad Zoną, ale jej tajemnice nigdy nie zostają ujawnione, a cały projekt oraz jego badania będą nadal prowadzone.

Ciekawostki.png Ciekawostki[]

 • Tożsamość ochotników w kapsułach jest niemożliwa do ustalenia, byli to prawdopodobnie naukowcy biorący udział w projekcie lub ludzie wyselekcjonowani do tego zadania.
 • Naznaczony, zależnie od swojego wyboru, może dołączyć do projektu Nadświadomości i zostać zamkniętym w kapsule. Nawiązując do słów hologramu, takie rozwiązanie pozwoliło by kontrolować Zonę. Jest to zakończenie niekanoniczne. 
 • Zakończenie kanoniczne obejmuje zniszczenie projektu Nadświadomości przez Naznaczonego i jego późniejszą ucieczkę. 
 • Naznaczony miał być kluczowym elementem programu, co potwierdza przedstawiciel Ś-Z w rozmowie z protagonistą.
 • Obecność hologramu w Sterownii Monolitu dowodzi, że projekt był nadzorowany na odległość, z innego ośrodka badawczego.
 • Naznaczony był prawdopodobnie jedynym stalkerem, który dowiedział się o istnieniu Noosfery oraz Nadświadomości.
 • Ochotnicy podłączani do Nadświadomości byli żywi podczas zamykania kapsuł, w przeciwnym wypadku, przypuszczalnie nie udało by się uzyskać dostępu do ich świadomości, dowodzi tego również fakt, że sam Naznaczony może zostać podłączony do kapsuły i nie dzieje mu się w międzyczasie żadna krzywda.
 • W przypadku niekanonicznego zakończenia Naznaczony jest umieszczany w kapsule, oznacza to, że jedna była pusta i przygotowana na dodatkowego ochotnika lub że usunięto z pojemnika poprzednią osobę. Możliwe także, że przygotowano dodatkową kapsułę.

Przypisy[]

 1. S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla, Hologram Świadomości-Z:To, co masz przed oczami, to rezultat nieprzemyślanej interwencji w ziemskiej noosferze. Próby wpłynięcia na noosferę doprowadziły do miejscowego pęknięcia. Zona to tylko namacalny przejaw tego pęknięcia. Ukryty problem zaś jest znacznie poważniejszy, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić.
 2. S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla, Hologram Świadomości-Z: Nie mamy nieograniczonych surowców, a ciała podłączone do "Świadomości-Z" w końcu umierają. Jeśli do nas dołączysz, powstrzymamy rozrost Zony. W przeciwnym razie nie możemy przewidzieć wiarygodnego biegu wydarzeń.
 3. Hologram Świadomości-Z do Naznaczonego:Jesteś jak śruba, która wypadła z maszyny. Niestety przez długi czas umykało to naszej uwadze. Od chwili, gdy powstała Zona, wielu ludzi usiłowało dostać się do jej centrum, ale nie możemy do tego dopuścić. Ludzkość nie jest gotowa, by poznać prawdę. Dlatego właśnie werbowaliśmy stalkerów, obiecując im spełnienie ich najgłębszych pragnień. Później wysyłaliśmy ich, by chronili tajemnicę Zony.
Advertisement