„Chcesz zdobyć szacunek innych Stalkerów? Czy chcesz zbudować zespół lojalnych przyjaciół, którzy będą Cię wspierać w razie kłopotów? Czy marzysz, aby skopać tyłki kilku Powinnościowcom? Wszystkie te rzeczy czekają na Ciebie, jeśli dołączysz do Wolności!”
— Interkom w Bazie Wolności.

Wolność (rus. Свобода, uk. Воля) to frakcja występująca we wszystkich częściach serii S.T.A.L.K.E.R.

Przeszłość2.png Historia

Wolność została założona przez grupę Stalkerów, którzy uważali, że Zonę należy badać, nie zaś z nią walczyć, a informacje o anomaliach i artefaktach powinny trafiać do opinii publicznej. Najważniejsza zasada jaka przyświecała tej frakcji to wolność dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń oraz nadzorów. Dlatego też przez większość Stalkerów byli uważani za anarchistów, nie uznających żadnego rygoru ani zwierzchnictwa. W roku 2011, pięć lat po pojawieniu się Strefy, Wolność zdobyła kontrolę nad Doliną Mroku i uczyniła z tej lokacji swoje terytorium, założyli także własną bazę w starym kompleksie fabrycznym. We wrześniu tego samego roku, Wolność stała się celem tajemniczej serii zamachów, która kosztowała życie kilkunastu członków tej grupy[1]. Jeden z Najemników wynajętych przez lidera Wolności, Szrama, znalazł dowody na ingerencję Najemników, którzy z nieznanych powodów dokonywali ataków na Wolność. Ponadto Najemnicy otrzymywali informacje od jednego z najważniejszych dowódców frakcji - Lingowa, który zdradzał położenie oraz stan uzbrojenia poszczególnych posterunków Wolności. Po zdemaskowaniu uciekł on z bazy, został jednak zabity przez własnych współpracowników. Najemnik Szrama, wraz z oddziałem Wolności odnalazł i zniszczył podziemny tunel, którym Najemnicy przybywali do Doliny Mroku, tym samym rozwiązał problem tej frakcji.

W tym samym czasie, w Magazynach Wojskowych, jeden z oddziałów Wolności planował atak na Bazę Wojskową, aby przejąć ją z rąk Wojskowych i przyłączyć jako kolejny przyczółek frakcji. Podobnie jak w Dolinie Mroku, tak i w Magazynach Wojskowych, do akcji włączył się Szrama, który pomógł Wolności zdobyć silnie ufortyfikowaną Bazę Wojskową, dzięki czemu Wolność zyskała drugą siedzibę, stając się jednocześnie jedną z najsilniejszych i najliczniejszych frakcji w Zonie. Niedługo później pomiędzy Wolnością a Powinnością wybuchła otwarta wojna, podstawowym powodem był różnice ideologiczne obu grup.

Sytuację tę wykorzystali Bandyci pod wodzą Dzika, którzy zdołali wypchnąć Wolność z Doliny Mroku, zajmując jej dotychczasową bazę. Wtedy też wcześniej zdobyta Baza Wojskowa w Magazynach Wojskowych, stała się główną siedzibą Wolności. Po tych wydarzeniach Czechow, dotychczasowy dowódca frakcji, zrzekł się swojej pozycji lub został zabity, a nowym liderem został Łukasz. W tym czasie frakcja kontynuowała wojnę z Powinnością, w międzyczasie zajęła również Barierę, którą ufortyfikowano. Sprowokowało to jednak reakcję Monolitu, frakcja ta od tamtej pory stale atakowała lokację zajmowaną przez Wolność.

Kiedy Striełok wyłączył Mózgozwęglacz rozpoczął się rajd do centrum Zony, Wolność wysłała elitarną jednostkę zwiadowczą, złożoną z najlepszych i najbardziej doświadczonych członków tej frakcji, która miała za zadanie dotrzeć do Prypeci i ją zabezpieczyć. Powinność wykonała dokładnie ten sam ruch, przez co obie frakcje zażarcie się zwalczały w drodze do centrum, w efekcie czego obie strony poniosły ciężkie straty. Po dotarciu do celu Loki, młody i bardzo zdolny Stalker Wolności został mianowany dowódcą oddziałów w centrum Zony, miał on zabezpieczyć Jupiter na rzecz swojej frakcji. Jego odział starł się z oddziałem Powinności, dowodzonym przez Szulgę. Podczas walki, jeden z członków Powinności, Zulus, wyczuł że zbliża się emisja, po czym ostrzegł swoich kompanów. Wtedy też Wolność podjęła decyzje, aby... wpuścić do stacji także członków Powinności, by ci nie ginęli w tak paskudny sposób. To spowodowało zawieszenie broni pomiędzy frakcjami na terenie Stacji Janów.

Charakterystyka.png Charakterystka 

Wolność jest grupą anarchistyczną, składającą się głównie z Wolnych Stalkerów. Celem grupy jest zachowanie Zony jako wolnego terytorium i sprzeciwianie się monopolowi władz. Przedstawiciele Wolności uważają, że Zony nie da się zniszczyć - możliwe i konieczne jest współistnienie z nią. Strefa jest doskonałą okazją do badań i studiów, i nie powinna w żaden sposób być "trampoliną dla Wojska". Ponadto Wolność uważa, że ​​Strefy nie można ukryć przed resztą świata. Grupa ma powiązania na czarnym rynku i wśród handlarzy w Strefie. Dzięki tym związkom Wolność dostaje sprzęt i broń. Wykorzystywane są również bronie jako trofea wojenne. Zamiast ścisłej dyscypliny wojskowej na terytorium Wolności króluje równość i raczej luźna atmosfera. Ma to korzystny wpływ na morale oraz sposób walki. I chociaż istnieje określony związek wojskowy między uczestnikami, jest on mocno zawoalowany. Ich kolorem rozpoznawczym jest zielony, co symbolizuje jedność z naturą i nadzieję na lepsze czasy, a wilk na ich godle symbolizuje niezależność, dumę i wolność wszystkich.

Struktura zarządzania w Wolności jest zdecentralizowana, Wolnościowcy działający pod komendą konkretnego dowódcy realizują takie zadania, jakie zostaną im zlecone, jeśli nie mają bezpośredniego lidera to po prostu robią to co chcą lub to w czym są dobrzy. W roku 2012 Wolność miała trzech pełnoprawnych liderów, Czechowa, Łukasza oraz Lokiego. Każdy z nich miał swój sposób zarządzania oraz własną wizję frakcji, priorytety ideologiczne jednak zawsze pozostawały bez zmian.

Ideologia

„Bracie! Istotą "Wolności" jest... wolność od wszelkich zobowiązań. Każdy może robić, co mu się podoba. Chcesz zbierać artefakty? Proszę bardzo! Chcesz handlować? Nie ma problemu. Możesz nawet założyć kółko szachowe, jak to cię kręci! Nasza podstawowa zasada to: brak ograniczeń... o ile nie naruszasz praw innych członków "Wolności". Nie jesteśmy tylko frakcją, bracie - jesteśmy komuną wolnych stalkerów! Niektórzy z nas walczą, ale są też artyści. A nasi inżynierowie nie mają sobie równych w całej Zonie, każdy ci to przyzna!”
— Idea Wolności

Frakcja ta kładzie bardzo duży nacisk na swoją ideologię, która odróżnia ją od innych frakcji. Wolność domaga się swobody w dostępie do Zony dla każdego, uważają oni, że wszystko co znajduje się w Strefie powinno być powszechnie dostępne dla wszystkich. Członkowie frakcji podkreślają znaczenie badań naukowych jakich można dokonać w Zonie oraz postępu naukowego jak mógłby z tego wynikać. Z powodu swojej ideologii Wolność jest w stanie wojny z Powinnością, której wartości są zgoła odmienne. Wolnościowcy widzą Powinnościowców jako zaślepionych, prymitywnych ignorantów, którzy zamiast zrozumieć Zonę i z nią koegzystować, próbują ją zniszczyć. Uważają oni, że zachowanie Powinności jest jednym z powodów, dla których w Zonie pojawiają się emisje, anomalie, radiacja oraz mutanty. Atmosfera we frakcji Wolności jest raczej luźna i przyjacielska, nie są oni zbyt zdyscyplinowani, rygor nie jest akceptowany przez członków tej grupy, powszechnie dostępna jest marihuana oraz alkohol, Wolnościowcy zdecydowanie nie żałują sobie używek. Organizacja frakcji jest profesjonalna i przemyślana, Wolność w Zonie stanowi jedną z największych i najliczniejszych sił militarnych, stale rekrutujących nowych ludzi[2].

Źródła dochodu

Podstawowym źródłem dochodu Wolności jest sprzedaż artefaktów oraz wpływy z zajmowanych terytoriów. Frakcja ta, w odróżnieniu do wielu innych, nie zajmuje się zdobywaniem i handlowaniem trofeami z mutantów, jako że byłoby to sprzeczne z ich ideą. Wolność korzysta z uroków czarnego rynku, gdzie kupuje oraz prawdopodobnie sprzedaje różne towary, w tym niezbędną broń oraz wyposażenie.

Wolność pod dowództwem Łukasza

Wolność pod okiem Łukasza bardziej koncentrowała się na utrzymywaniu kontroli oraz działaniach defensywnych. Frakcja zajmowała się ochroną niektórych obiektów, np. Bariery, która była ostatnim przystankiem przed Czerwonym Lasem, a nawet niektórych mutantów, jak sam Łukasz stwierdził "to że one istnieją nie znaczy, że możesz tak po prostu je zabić". Z tego też powodu zleca on zabójstwo jednego z byłych członków Wolności, który polował na mutanty dla trofeów. Podobnie jak jego poprzednik kontynuował wojnę z Powinnością, ale robił to bardziej zachowawczo, gdyż wiedział, że potrzebuje jak najwięcej ludzi do kontroli własnych terenów oraz obrony Bariery.

Wolność pod dowództwem Czechowa

„Bracie, Zona jest darem niebios! Od samego początku ludzkość cierpiała pod brzemieniem choroby. A teraz - popatrz, jakie mamy możliwości! Na przykład leczące artefakty - one zrewolucjonizują medycynę! A co z anomaliami, które opierają się prawom grawitacji i teorii pól magnetycznych? Zbudowanie ośrodka badawczego do przeprowadzenia najmniejszego eksperymentu trwało lata, nie? A teraz Zona jest jak gotowe laboratorium na świeżym powietrzu, o jakim ośrodki badawcze mogą tylko pomarzyć!”
— Czechow

W porównaniu do Łukasza, Czechow koncentrował się na badaniu Zony oraz próbach jej zrozumienia. Uważał on, że Zona jest największym cudem jaki przytrafił się ludzkości. Z tego powodu wybuchła wojna z Powinnością. Wolność dokumentowała wszystkie napotkane mutanty, anomalie, artefakty oraz zjawiska jakie się w Strefie pojawiały. Bardzo interesowała się także Stalkerami, którzy posiadają "specjalne" zdolności, np. potrafią intuicyjnie wykrywać anomalie lub kontrolować mutanty. Priorytetem frakcji za kadencji Czechowa była zatem szeroko pojęta koegzystencja z Zoną.

Wolność pod dowództwem Lokiego

Loki dokonał ogromnego przełomu w relacjach z Powinnością, gdyż udało się w porozumieniu z Szulgą zawiesić działania wojenne na terenie Stacji. To sukces jakiego wcześniej nie było w relacjach pomiędzy tymi frakcjami. Nie był on tak pasywny jak poprzednicy, ale też nie rwał się do walki z byle powodu, pod jego dowództwem frakcja Wolności była stabilna i bezpieczna, koncentrowała się na badaniach oraz zwiększaniu swojej liczebności. Co ciekawe wspierał on działania myśliwych, jak np. Traper, gdyż wiedział, że Chimery oraz Pijawki stanowią zbyt duże zagrożenie by je zignorować. Loki swoimi działaniami upodobnił nieco frakcję Wolności do Czystego Nieba.

Relacje.png Stosunek do innych frakcji

„Nie lubimy? Delikatnie powiedziane. Nie mamy ze sobą nic wspólnego i moim zdaniem przez ich walkę z Zoną opór Zony staje się coraz silniejszy. Jeśli przyjrzysz się dowodom, wszędzie, gdzie "Powinność" zaczyna swoją krucjatę przeciwko Zonie, przybywa mutantów i anomalii. Zamiast badać Zonę i szukać sposobu na koegzystencję, "Powinność" pogłębia problem. Im mocniej atakują Zonę, tym mocniej ona oddaje. Jeśli nie przestaną, dojdzie do katastrofy i będzie po nas wszystkich. Mówiąc krótko, "Powinność" to frakcja zwykłych tępych trepów, którzy nic nie słyszą, nic nie widzą i wiedzą tylko, jak nacisnąć spust. Walczymy, właściwie odkąd tu jesteśmy, i w końcu zostanie tylko jedna frakcja.”
— Czechow o stosunkach z Powinnością

Wolność jest zaprzysięgłym wrogiem Powinności, co wynika z różnic w pojmowaniu Zony. Wojna ta jest punktem centralnym w polityce Wolności. Frakcja jest przyjazna stosunku do Ekologów oraz Naukowców, podobna relacja wytworzyła by się z Czystym Niebem, gdyż wszystkie te frakcje charakteryzuje bardzo podobne podejście do Zony i wszystkich aspektów z nią związanych. Relacje z Najemnikami są dość złożone i czasami wrogie, ale niektórzy członkowie grupy twierdzą, że między nimi zawarła się neutralność. I to jest bardzo dobrze wyjaśnione przez podobieństwo ich wrogów i celów, gdyż obie frakcję mają tendencję do korzystania ze Strefy na swój własny sposób. Sytuacja z Najemnikami w drugiej części sagi pokazuje, że Wolność zdecydowała się na usługi Najemnika Szramy, mimo iż w tym czasie padała ofiarą ataków innych grup Najemników. Wolność ma również neutralność z Bandytami (Ćcz), co w pewien sposób alarmuje Samotników, jednak mimo to Wolność dla Samotników jest przyjazna.

Występowanie2.png Obszar operacyjny

SoC.png Cień Czarnobyla

Wolność zajmuje terytorium Magazynów Wojskowych, gdzie mieści się jej główna baza, założona w starej bazie wojskowej. Stalkerzy tej frakcji kontrolują również Barierę, która powstrzymuje siły Monolitu przed wdarciem się do na teren magazynów. Po wyłączeniu Mózgozwęglacza, Wolność wysyła liczne oddziały do Czerwonego Lasu, aby dotarły do centrum Zony przed Powinnością

CNM.png Czyste Niebo

Główna siedziba Wolności znajduje się w starym kompleksie fabrycznym, w Dolinie Mroku. Wolność kontroluje przejścia na Wysypisko, dzięki czemu ma kontrolę nad tym kto przybywa na ich terytorium z tamtego obszaru. Podczas wydarzeń w tej części serii, Wolność wysyła także swoje oddziały do Limańska, a także Czerwonego Lasu, gdzie próbują one odbić dawny Obóz Najemników, w którym stacjonuje Powinność, a na następnie zająć Obóz przy drodze

ZP.png Zew Prypeci

Wolność zajęła północną część Stacji Janów, w której rezydują także Samotnicy oraz Powinność. Dzięki decyzji o uczynieniu stacji strefą neutralną, Wolność może uznać to miejsce za swoją siedzibę główną i stamtąd podejmować decyzje. Siły Wolności można spotkać na terenie Jupitera, z reguły przemieszczają się one lub tymczasowo zajmują obozowiska.

Wyposażenie

Wolność ma dostęp do uzbrojenia pochodzącego z czarnego rynku, większość żołnierzy używa zagranicznych broni, jednak niektórzy używają karabinów także produkcji radzieckiej. Do dyspozycji stalkerów Wolności są karabiny szturmowe oraz snajperskie, pistolety oraz pistolety maszynowe, handlarz Wolności zawsze dysponuje odpowiednią ilością uzbrojenia, a także pasującą amunicją oraz dodatkami do broni.

Broń

Kombinezony

 • Strażnik Wolności - Średnio opancerzony kombinezon. Istnieją dwie wersje; Pierwsza wydaje się identyczna z kombinezonem PSZ-9d, wyjątkiem jest kolor. Ochrona między dwoma kombinezonami jest bardzo podobna. Druga to zmodyfikowany kombinezon Beryl-5M. Oferuje lepszą ochronę przed anomaliami i przed promieniowaniem niż zwykły kombinezon Beryl-5M, dzięki czemu jest porównywany z kombinezonem CS-1.
 • Egzoszkielet Wolności -  Egzoszkielet zmodyfikowany przez Wolność. Wiele metalicznych komponentów zostało zastąpione włóknem węglowym, co powoduje zmniejszenie masy. Dostępny dla gracza tylko w Czystym Niebie.

Ciekawostki.png Ciekawostki

 • W skryptach można odnaleźć inną nazwę tej frakcji, Swoboda.
 • W Cieniu Czarnobyla w Prypeci pojawia się skrytka byłego przywódcy Wolności. Oznacza to, że Czechow zmarł przed wydarzeniach z Cienia Czarnobyla.
 • Jeśli w Cieniu Czarnobyla gracz pójdzie wzdłuż zachodniej części Prypeci, będzie mógł odnaleźć oddział ekspertów Wolności.
 • W trybie wieloosobowym frakcja Wolności różni się od pierwowzoru w trybie dla pojedynczego gracza, używa innego uzbrojenia i walczy przede wszystkim z Najemnikami.
 • Wolność jednocześnie opowiada się za badaniem Strefy i koegzystencją z nią, oraz atakuje ekspedycje Naukowców. Może to wynikać z faktu, że Naukowcy w Zonie działają z ramienia rządu Ukraińskiego, co spotyka się z brakiem zaufania i wrogości frakcji. W trzeciej części gry polityka Wolności zmienia się, stalkerzy tej frakcji mogą zaoferować Naukowcom ochronę bunkra.
 • W Czystym Niebie jeśli gracz dołączy do Wolności będzie atakowany przez Ekologów, wyjątkiem jest Sacharow, który będzie handlował z graczem, ale zaoferuje zawyżone ceny, lepiej więc najpierw wykonać wszystkie zadania dla ekologów, a dopiero potem dołączyć do frakcji.
 • Wolność używa leśnego kamuflażu, pasuje to do strategii Wolności w Dolinie Mroku polegającej w pierwszej kolejności na ostrzeliwaniu przeciwników z dystansu.
 • W pierwszej części gry Dolina Mroku okupowana jest przez Bandytów, co jest o tyle dziwne, że w Czystym Niebie (przedstawiającym wydarzenia sprzed fabuły pierwszej części gry) Wolność jest frakcją dużo silniejszą od Bandytów. Możliwe, że Wolność oddała lub sprzedała im bazę co w Cieniu Czarnobyla wyjaśnia neutralne stosunki pomiędzy nimi
 • W przeciwieństwie do Powinności, gdzie panuje wojskowy żargon i dyscyplina, w Wolności stalkerzy często używają slangu podczas rozmowy (słychać przez interkom w CN lub rozmowach pomiędzy stalkerami (ĆCz), są też znacznie bardziej wyluzowani, można porównać rozmowę motywacyjną przed walką oddziału Czachy oraz oddziału Łukasza, podczas kiedy Powinność w ciszy i koncentracji wysłuchuje lidera, w grupie Wolności stalkerzy zaczynają żartować.
 • W Bazie Wolności niekiedy pojawia się błąd, który powoduje, że niektórzy stalkerzy śpią na podłodze, mimo iż mają obok siebie wolne łóżko.
 • Symbolem Wolności jest Wilk, zwierzę kochające wolność.
 • W każdej części sagi Wolność jest jedną z najsilniejszych i najliczniejszych frakcji w Zonie.
 • W każdej części sagi w szeregach Wolności pojawia się zdrajca. W Cieniu Czarnobyla jest Pawlik, w Czystym Niebie - Lingow, a w Zewie Prypeci - Flint.

Literatura.png Literatura

 • W książkach "Zimna krew" i "Ołowiany zachód słońca" Wolność straciła swoją bazę w Magazynach Wojskowych i została zmuszona uciekać przed Monolitem natychmiast po wydarzeniach z Cienia Czarnobyla. Tym samym frakcja musiała ukrywać się w podziemiach Laboratorium X-18 przez ponad rok.
 • W książkach Andreja Lewitskiego Wolność wielokrotnie uczestniczy w dużych operacjach wojskowych na terenie całej strefy. Dzieje się to 90 lat po wydarzeniach z gier. Mimo to Łukasz wciąż przewodzi frakcją. Pojawiają się także nowe postacie: Umnik, Zaporożec i Begun.
 • W książce "Lwie Serce" Wolność nawiązuje sojusz z Powinnością i razem wyruszają do Prypeci, gdzie zakładają bazę w Pałacu Kultury "Energetyk".
 • W książce "Urodzony w Strefie" Istnieje frakcja "Unia Anarchii", której prototypem była Wolność.
 • W książce "Szybki ogień" Wolność jest podzielona na kilka pomniejszych grup, która toczą ze sobą nawzajem wojny. Niektóre z nich są neutralnie nastawione do Powinności, dzięki czemu mają dostęp do Baru. Niektórzy ich członkowie dorabiają na pracach dla bogatych obcokrajowców.

Galeria.png Galeria

Modele NPC 

SoC.png Cień Czarnobyla

CNM.png Czyste Niebo

ZP.png Zew Prypeci

​​​

Pozostałe

Przypisy

 1. S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo, st_dialogs_dark_valley, val_freedom_blockpost_robbery_dialog_1111: Ktoś nas ciągle atakuje. Widać, że się na tym zna - za każdym razem nie mamy szans. Kontrolujemy wszystkie drogi prowadzące w Dolinę Mroku, ale to wcale nie przeszkadza temu, kto nas atakuje. Tylko w bazie możemy się rozluźnić
 2. S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo, Czechow, Nasza frakcja ma siedzibę w Zonie i bada ją w praktycznym sensie. Moim zdaniem Zona jest niewiarygodną okazją naukową dla całej ludzkości. Od kilku lat Zona wytwarza artefakty, które są znakomitym materiałem badawczym, a z każdym dniem ich przybywa. Jeśli chodzi o anomalie, w żadnym laboratorium nie da się odtworzyć wytwarzanych przez nie warunków! Bez wątpienia za kilka lat w nauce i innych dziedzinach wiedzy dokona się ogromny postęp dzięki naszym badaniom w Zonie. Każdy odczuje skutki tego postępu... Nawet ludzie, których najbliższym związkiem z nauką i techniką jest telefon komórkowy!
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.