FANDOM


Zdrowie to parametr pojawiający się we wszystkich częściach serii S.T.A.L.K.E.R..

Informacje ogólneEdytuj

Parametr ten oznaczany także jako , PZ lub HP, określa ogólny poziom zdrowia i jest zasadniczo najważniejszym, o który musi zadbać każdy stalker. W Zonie występuje bardzo wiele czynników, które mają negatywny wpływ na zdrowie, mowa głównie o zagrożeniach naturalnych, ale także tych ze strony innych ludzi. Minimalny poziom zdrowia to 0%, maksymalny zaś to 100%, przy spadku poziomu tego parametru do zera procent następuje śmierć, sto procent to idealny stan zdrowia. Kiedy poziom HP osiągnie 5%, NPC zostaje poważnie ranny, leży na ziemi i prosi o zestaw pierwszej pomocy. Gracz z 5% zdrowia nie może biegać oraz jego wytrzymałość bardzo ograniczona, pojawiają się duszności. Istnieje wiele sposobów na zmniejszanie lub zwiększanie poziomu zdrowia.

Zmniejszanie poziomu zdrowiaEdytuj

Powiązany artykuł - Krwawienie

 • Obrażenia od broni - Najczęstsza przyczyna ponoszenia obrażeń, jaka występuje w Zonie. Szansa na zostanie postrzelony jest większa niż na wpadnięcie w anomalie lub bycie zaatakowanym przez mutanty. Naturalnie odpowiadają za to sami stalkerzy, którzy z wielu powodów walczą ze sobą.
 • Ataki mutantów - Można przyjąć, że jest to jedna z najoczywistszych przyczyn otrzymywania obrażeń w Zonie. Mutanty pojawiają się w niemal wszystkich rejonach Zony i regularnie atakują stalkerów, którzy wtargnęli na ich terytorium. Niektóre mutanty polują na stalkerów.
 • Promieniowanie psioniczne - Stosunkowo rzadko spotykane w Zonie, niektórzy stalkerzy nawet o nim nie słyszeli, niemniej jednak jest to jeden z najgroźniejszych czynników w zagrażających życiu. Tego typu obrazenia można ponieść głównie pobliżu podziemnych ośrodków badwaczych, które posiadają emitery pól psionicznych.
 • Promieniowanie radioaktywne - Podstawowe zagrożenie w Zonie, w przypadku otrzymania dużych dawek radiacji, pogarsza się ogólny stan zdrowia, tylko kilka środków medycznych może zapobiegać śmierci z powodu napromieniowania.
 • Anomalie - Występują praktycznie wszędzie w Zonie, stalkerzy bez detektorów często giną w anomaliach. W zależności od rodzaju anomalii, mogą one zadawać kilka rodzajów obrażeń, niektóre zabijają na miejscu lub powodują silne krwawienie.
 • Upadek z wysokości - Raczej rzadko spotykana przyczyna obrażeń czy też śmierci. Ten rodzaj obrażeń mogą ponieść podróżnicy, docierający wysokich i trudnodostępnych punktów Zony.
 • Krwawienie - Jest powiązane z niemal wszystkimi innymi czynnikami zagrażającymi życiu.
 • Niezaspokajanie głodu - W przypadku długotrwałego niedożywienia stalker może umrzeć.
 • Emisje - Jedno z najbardziej zabójczych zagrożeń, zabija niemal wszystkie żywe istoty w zasięgu działania, istnieje możliwość przetrwania emisji dzięki środkom medycznym, ale nawet w takim przypadku obrażenia są bardzo dotkliwe.

Przywracanie zdrowiaEdytuj

 • Zestawy pierwszej pomocy - Najczęściej wybierany środek zaradczy przez stalkerów. Apteczki są szeroko dostępne u handlarzy, w przypadku ran można użyć ich, aby poprawić stan zdrowia.
 • Bandaże - Pomagają tamować krwawienie, dzięki czemu spadek poziomu zdrowia zostaje zahamowany.
 • Artefakty - Niektóre artefakty mogą przywracać zdrowie użytkownika.
 • Żywność - Jedzenie przywraca bardzo niewiele punktów zdrowia.
 • Odpoczynek - Przespanie się powoduje szybką regenerację po odniesieniu obrażeń.
 • Kombinezony - niektóre unikalne kombinezony wspomagają regenerację organizmu, występują one jednak rzadko, w bardzo ograniczonych ilościach.
 • Anomalie - W Zonie istnieje anomalia, która może goić rany i regenerować utracone punky zdrowia. Jest owiana legendą.

ArtefaktyEdytuj

Artefakty przywracające zdrowieEdytuj

KombinezonyEdytuj

Kombinezony przywracające zdrowieEdytuj

Porady PoradyEdytuj

 • W pierwszej i drugiej części serii można przypisać określone klawisze dla apteczek i bandaży. Można je wówczas używać w dowolnym momencie, nawet podczas walki, jest to jednak skrajnie nierealistyczne i zaburza balans rozgrywki.
 • Czasami można zranić NPC do tego stopnia, że będzie on leżał na ziemi i nie będzie mógł walczyć. Wówczas inni NPC mogą próbować mu pomóc, dzięki czemu łatwiej ich będzie zlikwidować.
 • Połączenie kombinezonu ducha oraz artefaktów jak kamienna krew, pozwoli uzyskać najlepszy możliwy efekte regeneracji zdrowia podczas gry.
 • Kombinezon Ducha oraz Anomalia Garbarz gwarantują najwyższy poziom regeneracji spośród wszystkich kombinezonów.
 • Dusza zapewnia największą regenerację spośród wszystkich artefaktów. W połączeniu z kombinezonami wspomagającymi regenerację można uzyskać efekt eliminujący konieczność korzystania z apteczek w zdecydowanej większości sytuacji (poza skrajnie wysokim promieniowaniem oraz obrażeniami ze strony nagroźniejszych mutantów).

Ciekawostki CiekawostkiEdytuj

 • W S.T.A.L.K.E.R.: Czyste Niebo regeneracja zdrowia jest szybsza niż w S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla oraz S.T.A.L.K.E.R.: Zew Prypeci.
 • W trzeciej części serii żywność nie regeneruje poziomu zdrowia natychmiast.
 • Rany postrzałowe to najczęstszy powód obniżenia poziomu zdrowia w Zonie.
 • Upadek z wysokości jest najrzadziej występującym czynnikiem zagrażającym zdrowiu.
 • Stalkerzy, którzy mają mniej niż 5% PŻ leża na ziemi i proszą o apteczkę, bohater może im pomóc zyskując reputację. Nie dotyczy to protagonistów, którzy mogą się porusząc mając 5% PŻ.
  • Kiedy NPC są oznaczeni jako wrogowie, nie można podać im apteczki.
 • Niektóre bronie, jak Karabin Gaussa, zadają tak duże obrażenia, że zabijają NPC po jednym strzale, w tym wypadku nawet 150% punktów życia byłoby niewystarczające, aby przeżyć bezpośrednie trafienie z tej broni.
 • Apteczki naukowców są najrzadziej spotykanym i najdroższym typem zestawów pierwszej pomocy.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.